Wat gebeurt er op diabetesconsultatie?

3 tot 4 keer per jaar bekijkt de arts uw toestand en worden er enkele zaken gecheckt.

Bij elke consultatie

 • Bepaling van glucose en HbA1c in het bloed
 • Bloeddruk
 • Gewicht
 • Bespreking van de door u gemeten bloedsuiker
 • Controle injectieplaatsen
 • Nazicht voeten

De algemene toestand van de voeten wordt bekeken en ze worden uitgebreid geïnspecteerd. Zijn er eventuele wondjes? Zijn de nagels goed geknipt? Zijn er eventuele misvormingen? De gevoeligheid van de voeten wordt getest. We bekijken samen wat voor u de meest geschikte schoenen zijn. Wie voetletsels heeft, wordt doorverwezen naar de diabetesvoetraadpleging.

1x per jaar

Wat moet ik meebrengen?

 • Diabetesdagboek
 • Meettoestel
 • Insulinepennen
 • Lijst van de medicatie die u neemt
 • Jaarlijks een verslag van de oogarts
 • Jaarlijks een 24 uur-urinecollectie
Laatste aanpassing: 5 juni 2024