Continue glucosemonitoring (CGM)

Een onderhuidse sensor stuurt permanent de bloedsuikerconcentratie door naar de insulinepomp of de ontvanger.

Wat is continue glucosemonitoring (CGM)

Bij continue glucosemonitoring (CGM) wordt een sensor onderhuids geplaatst in de buik of de bovenarm. Deze meet de glucoseconcentratie in het onderhuidse weefselvocht. Deze waarden worden via een zender die geplaatst wordt op de sensor, doorgezonden naar de insulinepomp of de ontvanger. Omdat de glucosewaarden op dat moment af te lezen zijn, wordt gesproken van real-time CGM (RT-CGM). In de CGM-systemen kunnen verschillende alarmen ingebracht worden, zodat je gewaarschuwd wordt zodra de glycemie een vooraf ingestelde waarde overschrijdt. De bedoeling is de diabetesbehandeling te optimaliseren.

Voordelen

CGM geeft een complete weergave van de glucoseregulatie over 24 uur. Dit verstrekt zeer veel extra informatie. Door de verkregen glycemiewaarden en de trendpijlen (die aangeven hoe de glycemie zal evolueren) kan korter op de bal gespeeld worden. Hyperglycemieën kunnen sneller gecorrigeerd worden en ook dreigende hypoglycemieën kunnen voorkomen of beperkt worden. Hierdoor worden glucoseschommelingen afgevlakt en kan het HbA1c verbeterd worden. Dit alles geeft extra controle, geruststelling en veiligheid. Uit diverse studies blijkt dat dit voordeel voornamelijk tot uiting komt wanneer de sensor ­meer dan 70% gedragen wordt en dit gedurende min 6 maanden.

Beperkingen

CGM stuurt de insulinepomp niet. Dit gebeurt nog steeds door de patiënt zelf. Enige uitzondering hierop is de Laag Glucose Pomp Stop bij de Paradigm Veo pomp. In combinatie met de Enlite-sensor bestaat hier de mogelijkheid om de pomp automatisch te laten uitschakelen gedurende 2 uur wanneer niet adequaat gereageerd wordt op een laag glucose alarm.

Bij een vingerprik wordt de glycemie in het bloed gemeten. Bij CGM gebeurt dit in het onderhuids vocht. Bij een stabiele glycemie zal deze waarde vergelijkbaar zijn. Bij een stijgende of dalende glycemie zal de CGM-waarde daardoor gemiddeld een 10-tal minuten vertragingstijd vertonen.

Sowieso brengt het gebruik van CGM een extra belasting voor de patiënten met zich mee. De sensor dient niet enkel ingebracht te worden. Het systeem vereist nog steeds vingerprikken voor kalibratie. Het gaat hier over gemiddeld 2 vingerprikken per 24 uur. Kalibraties dienen bij voorkeur te gebeuren op stabiele momenten en zijn een absolute noodzaak voor de accuraatheid van het systeem.

Het is bovendien erg belangrijk op te starten zonder te veel alarmen om het risico op ‘alarm-moeheid’ te voorkomen. Voor de patiënt is het wennen aan de toevloed van extra informatie. Een goede educatie om deze informatie juist in te schatten en ernaar te handelen zijn geen overbodige luxe.

CGM in dagelijkse leven

Douchen, baden en zwemmen vormen geen probleem voor de sensor. De zender is waterdicht bij een correcte verbinding met de sensor. Ook duiken is mogelijk. Dit tot een diepte van 2,4 meter gedurende 30 minuten. Mogelijk gaat het signaal tijdelijk verloren daar dit niet doorheen water gaat. Bij langdurig contact met water moet ook gedacht worden aan de invloed hiervan op de kleefkracht van de pleister. Eventueel kan een extra pleister ter bevestiging nodig zijn. De insulinepomp dient uiteraard afgekoppeld te worden.

Tijdens momenten waarop geen alarmen gewenst worden, bestaat de mogelijkheid de alarmen op stil te zetten, met uitzondering van de Laag Glucose Pomp Stop bij de Enlite-sensor en het Lage Glucose alarm bij de Dexcom-sensor.

Terugbetaling

Sinds 1 september 2014 is CGM terugbetaald in enkele diabetescentra, waaronder UZ Leuven. Voorwaarden voor terugbetaling zijn zeer strikt. Enkel aan patiënten (kinderen en volwassenen) onder behandeling van een subcutane insulinepomp kan in bepaalde omstandigheden CGM aangeboden worden. Terugbetalingscriteria zijn te vinden op www.riziv.be.

Specifiek wordt in ons centrum voorrang gegeven aan mensen met ernstige hypoglycemie-aanvallen, onvoldoende regeling ondanks maximale inspanning en sociale omstandigheden (werk, woonomstandigheden). Echter, ons centrum zal zich maximaal inzetten om buiten deze terugbetalingsvoorwaarden de CGM-technologie aan een zo groot mogelijk aantal patiënten ter beschikking te stellen.

Verschillende systemen

Medtronic

Guardian 4 smart CGM-systeem

  • compatibel met iOS en Androïd vanaf 7
  • geen kalibraties vereist

Lees meer over Guardian connect.

PDF
Enlite sensor plaatsen
PDF - 657.45 Kb

Dexcom G4-Platinum en Dexcom G5-Platinumsensor

  • in combinatie met aparte ontvanger
  • werkzaam gedurende 7 dagen
  • kalibratie na 2uur en vanaf dan min om de 12 uur, maar bij voorkeur voor de maaltijden en voor het slapen gaan
  • sensor en wegwerp-sensorapplicator in 1
  • zender dient niet opgeladen te worden tussen 2 sensoren
  • zender gaat gemiddeld 6 maanden mee na activatie
PDF
Dexcom sensor plaatsen
PDF - 660.32 Kb
Laatste aanpassing: 14 juni 2022