Glucosemeting

Regelmatige zelfcontrole laat een diabetespatiënt langer leven met minder verwikkelingen. Uw bloedsuikergehalte meten wordt een routine eens u het regelmatig doet. Toch moet u op een aantal zaken letten.