Conventie diabetes

Via de diabetesconventie krijgt u als patiënt extra ondersteuning en is er een (gedeeltelijke) terugbetaling van materiaal.

Wat omvat de diabetesconventie

 • Intensieve educatie en begeleiding door het diabetesteam.
 • Materiaal voor intensieve glycemiecontrole.
 • Jaarlijks minstens 1 afspraak op de diabetesraadpleging.
 • Jaarlijkse preventieve onderzoeken om complicaties van diabetes op te sporen en te behandelen:
 • Oogfundusonderzoek door een oogarts
 • Controle van de nierfunctie met opsporing van eiwitverlies (macroalbuminurie)
 • Nazicht van perifere zenuwaantasting (neuropathie)
 • Voetonderzoek 
 • Cardiovasculair preventiebeleid samen met de huisarts met aandacht voor gewicht, bloeddruk, cholesterol en rookgedrag
 • Opvang en begeleiding als u in UZ Leuven op niet-endocrinologische dienst wordt opgenomen.
 • Telefonische bereikbaarheid 24 uur per dag.

Lees meer over de diabetesconventie.

Voorwaarden

Toetreden tot de conventie

Het diabetesteam vraagt de toestemming tot toetreding aan bij de adviserend geneesheer van uw verzekeringsinstelling.

De conventie kan pas ingaan wanneer deze arts een gunstig advies aflevert.

De periode van de conventie start op de voorgeschreven datum en loopt maximaal 12 maanden. Hierna dient een verlenging te worden aangevraagd.

Globaal medisch dossier

Om in aanmerking te komen/blijven voor de diabetesconventie, moet u een Globaal Medisch Dossier (GMD) hebben bij uw huisarts.

Maxima voor materiaal glycemiecontrole

Er zijn maxima vastgelegd voor de hoeveelheid materiaal (strips, lancetten, sensoren…) die door uw mutualiteit ten laste genomen wordt.

Extra teststripjes kunnen tegen een voordeliger tarief aangekocht worden in UZ Leuven of bij de diabetesliga.

Groepen

Het materiaal dat u als patiënt krijgt voor glycemiecontrole, is afhankelijk van de groep waartoe u behoort.

U kunt kiezen om uw glucose te meten via strips en vingerprik of via een (flash) sensor meettechnologie.

Voor alle groepen is er intensieve educatie met begeleiding van een verpleegkundig educator, diëtiste en psycholoog.

Groep A

Type 1 diabetes of afwezigheid van de pancreasfunctie.

 • Stripmethode:  recht op 130 strips per maand  

of

 • Sensormethode:  recht op volgens werkingsduur van de sensor
  • 1 Libre 3 sensor per 14 dagen of
  • 1 Dexcom 7 / Dexcom One per 10 dagen of
  • 1 Guardian 4  per 7 dagen

Groep B

Type 2 diabetes op intensieve insulinetherapie (3 of meer injecties), zwangerschapsdiabetes behandeld met insuline, mensen met diabetes na orgaantransplantatie of tijdens dialyse behandeld met insuline.

 • Stripmethode:  recht op 120 strips per maand

of

 • Sensormethode: recht op volgens werkingsduur van de sensor
  • 1 Libre 2 sensor/14 dagen of
  • 1 Dexcom One sensor/10 dagen

Eigen inbreng van 75 euro per maand.

U koopt zelf nog de nodige strips.

Sinds 1 juli 2023 hebben een beperkt aantal patiënten binnen groep B ook recht op een volledige terugbetaling van de Libre 2 of dexcom One sensor. (Beslissing steeds in overleg met de behandelende arts)

Groep C

Mensen met diabetes type 2 op 1 of 2 injecties die normaal in een zorgtraject opgevolgd worden, maar nu tijdelijk in conventie komen (vb. naar aanleiding van een acute verwikkeling), of mensen met andere vormen van diabetes of organische hypoglycemie.

 • Stripmethode: recht op 25 strips per maand (maximaal)

of

 • Sensormethode: recht op volgens werkingsduur van de sensor
  • 1 Libre 2 sensor per 14 dagen (maximaal) of
  • 1 Dexcom One per 10 dagen

Eigen inbreng van 105 euro/maand

U koopt zelf nog de nodige strips.

Laatste aanpassing: 30 november 2023