Fertiliteitsbehandelingen bij de vrouw

Voor vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen bij wie een spontane zwangerschap ook na 2 jaar uitblijft, zijn er een aantal behandelingen om toch zwanger te geraken.

Afspraken

Dagziekenhuis 9

Moeilijk zwanger worden

Waarom word u niet zwanger? Uit statistiek weten we dat ongeveer 85 procent van de koppels na 1 jaar onbeschermde betrekkingen spontaan zwanger is.

De overige 15 procent is dat niet. Bij deze mensen groeit een zekere ongerustheid. Vaak kunnen we hen gerust stellen: de helft van deze paren wordt immers zonder medisch ingrijpen zwanger in het volgende jaar.

Toch zijn er paren bij wie een spontane zwangerschap ook na 2 jaar uitblijft. In deze groep vinden we vaak belangrijke vruchtbaarheidsstoornissen.

Leeftijdsgrenzen

De onderstaande tabel geldt alleen voor vrouwen vanaf 18 jaar en vermeldt de maximale leeftijden voor de fertiliteitsbehandelingen.

Behandeling   Maximale leeftijd
IVF Eicelaspiratie Tot 46 jaar
IVF Embryotransfer met ingevroren embryo's mits aanvraag voor 46 jaar Tot 48 jaar
IUI   Tot 48 jaar, mits aanvraag voor 46 jaar
Ovulatieinductie en fertiliteitschirurgie   Tot 48 jaar
  • Onder "tot/voor" wordt verstaan "tot/voor en exclusief de dag waarop de persoon verjaart".
  • Een financiële tussenkomst van de Belgische mutualiteit krijgt u slechts na goedkeuring van de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds en geldt enkel voor vrouwen jonger dan 43 jaar. Voor meer informatie hierover kan u terecht bij uw ziekenfonds.

Veelgestelde vragen

Hebt u nog vragen? Bekijk de lijst met veelgestelde vragen.

Laatste aanpassing: 14 november 2023