Registratieformulier amendementen bij CTC

Dit formulier is enkel voor indiening bij het CTC en dient bijgevolg enkel vervolledigd te worden indien het amendement een impact heeft op het contract en/of budget.

Indiening bij het EC dient afzonderlijk te gebeuren.

Gegevens studie

Gelieve het correcte Snummer in te vullen zodat de amendementen bij de juiste studie terecht komen. Vul zelf de 5 cijfers in. Start met S. Bijv. S12345.

Als aanvrager extern is

Wijzigingen en/of aanpassingen (meerdere opties zijn mogelijk)
Aanpassingen met impact op de flowchart
Omschrijf de aanpassingen

Gelieve apotheek geneesmiddelen en/of apotheek medische materialen te contacteren.

Specifieer nieuwe samenwerking
Enkel voor academische studies met UZ Leuven als opdrachtgever of nationaal coördinator (in het laatste geval enkel toevoeging van Belgische centra).
Welke centra worden toegevoegd (volledige naam van het centrum + e-mail contactpersoon)
Is er een financiële flow met de centra?

Indien er een impact is voor de ondersteunende diensten, gelieve hen te contacteren via het aanvraagformulier (bijvoorbeeld wanneer het labo fungeert als centraal labo, bij versturen van stalen,...)

Ondersteunende diensten
Voor welke ondersteunende dienst(en) zal/zullen er wijzigingen zijn?
Welke ondersteunende dienst(en) wordt/worden toegevoegd?
Welke ondersteunende dienst(en) zal/zullen niet meer betrokken zijn?
Op te laden documenten

Gelieve enkel de gewijzigde documenten op te laden en de aanpassingen duidelijk aan te geven (via track changes of in kleur).

Per onderdeel kunt u slechts 1 bestand opladen. Hebt u meerdere bestanden per onderdeel? Bundel ze dan in 1 gecomprimeerde map (zip-bestand). Gelieve alle gevraagde documenten toe te voegen.

Gelieve een bewerkbaar document op te laden (bijv. word document zonder beveiliging).


Bij voorkeur een excel document


Laatste aanpassing: 25 mei 2023