Registratieformulier amendementen bij CTC

Gegevens studie

Gelieve het correcte Snummer in te vullen zodat de aanvraagformulieren bij de juiste studie terecht komen. Vul zelf de 5 cijfers in. Start met S. Bijv. S12345.

Als aanvrager niet PI/studieteam UZ/KU Leuven

Wijzigingen en/of aanpassingen
Omschrijf de aanpassingen met impact op de flowchart

Enkel voor academische studies met UZ Leuven als opdrachtgever of nationaal coördinator (in dit geval enkel toevoeging van Belgische centra).

Is er een financiële flow met de centra?
Ondersteunende diensten

Breng de betreffende ondersteunende dienst op de hoogte via mail.

Welke ondersteunende diensten zullen niet meer betrokken zijn?
Op te laden documenten

Gelieve enkel de gewijzigde documenten op te laden.

Per onderdeel kunt u slechts 1 bestand opladen. Hebt u meerdere bestanden per onderdeel? Bundel ze dan in 1 gecomprimeerde map (zip-bestand).

Laatste aanpassing: 15 juli 2021