Over het CP-referentiecentrum

Het referentiecentrum is erkend door het RIZIV en garandeert personen met cerebrale parese kwaliteit van zorg op het vlak van diagnose, behandeling en begeleiding.

Wie kan terecht in het cp-referentiecentrum?

Iedereen (zowel kind als volwassene) die lijdt aan hersenverlamming, kan terecht in een gespecialiseerd centrum (CP-referentiecentrum) voor hersenverlamming.

U lijdt aan hersenverlamming als u bewegings- en houdingsstoornissen heeft die veroorzaakt worden door een hersenaandoening. Deze aandoening is aangeboren of in de eerste 2 jaar na de geboorte opgetreden, welke de onderliggende ziekte of uitlokkende stoornis ook is.

Ook als u bewegings- en houdingsstoornissen heeft die vermoedelijk veroorzaakt zijn door hersenverlamming, kan u terecht in een CP-referentiecentrum.

Lees meer over cerebrale parese (CP).

Wat moet centrum doen om u te kunnen behandelen?

Het centrum moet:

 • nagaan of u voldoet aan de voorwaarden om recht te hebben op een tegemoetkoming van uw ziekenfonds.
 • het ‘aanvraagformulier tot tegemoetkoming in de kosten voor revalidatieverstrekkingen’ invullen en indienen bij uw ziekenfonds. Bij deze aanvraag moet een medisch verslag van het centrum gevoegd worden. Als het ziekenfonds akkoord gaat, dan kan het centrum u multidisciplinair opvolgen binnen de CP-conventie.

Ons CP-referentiecentrum heeft ook een erkenning als multidisciplinair rolstoeladviesteam de Vlaamse Sociale Bescherming voor de opmaak van rolstoeladviesrapporten.

Locaties

Campus Gasthuisberg - kinderen

We adviseren om te starten met multidisciplinaire opvolging op jonge leeftijd bij vermoeden van of bij een bevestiging van de diagnose CP. Zo kunnen we de ontwikkeling in al zijn facetten van nabij volgen en gericht advies geven.

Het CP-referentiecentrum organiseert daarom verschillende types raadpleging die moeten voldoen aan de normen opgelegd binnen de CP-conventie. Deze multidisciplinaire raadplegingen worden georganiseerd op maandag, donderdag en vrijdag.

Tussen de leeftijd van 16 jaar en 21 jaar organiseren wij een overstap van de kinderraadpleging naar de volwassen raadpleging. Wij voorzien continuïteit in de opvolging, door een goede overdracht van dossier of via een transitieraadpleging.

Campus Pellenberg - volwassenen

De multidisciplinaire raadplegingen voor volwassenen vinden plaats op maandag en dinsdag.

Samenwerking met voorzieningen

Veel van onze patiënten verblijven in een voorziening of volgen buitengewoon onderwijs en krijgen therapeutische ondersteuning in een MFC. Vandaar dat wij ook geregeld CP-consultaties organiseren binnen deze voorzieningen, zodat we samen met de ouders, de behandelende therapeuten en de instellingsarts de patiënten in hun vertrouwde setting kunnen zien.

Zo zijn er jaarlijks consulten in:

 • Delacroix - Tienen
 • Ganpoel - Huldenberg
 • Heder - Antwerpen
 • Sint-Gerardus - Diepenbeek
 • Dominiek Savio - Gits
 • Sint Oda - Pelt
 • Ten Dries - Landegem
 • Windekind - Leuven
 • ’t Prieeltje - Landen
 • Ter Heide - Zonhoven
Laatste aanpassing: 29 oktober 2021