Maak een afspraak

Symptomen

De voornaamste kenmerken van cervicale spinaal kanaal stenose zijn:

 • Gangmoeilijkheden
 • Tintelingen in de handen
 • Verminderde handigheid
 • Urinaire incontinentie
 • Brachialgie

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Conservatieve of afwachtende behandeling bij zeer lichte symptomen.
 • Ingreep waarbij via een insnede vooraan in de hals de discus wordt verwijderd om de hernia of papegaaienbek weg te nemen en de zenuw en ruggenmerg vrij te maken. De discus wordt vervangen door een stuk bot of door bot in een kooitje, waardoor de aanpalende wervels aan elkaar vastgroeien. De chirurg voegt soms een plaat en schroefjes toe.

 • Ingreep waarbij via een insnede achter in de hals een of meerdere wervelbogen verwijderd worden om het ruggenmerg meer plaats te geven.

 • Ingreep waarbij via een insnede achter in de hals een of meerdere wervelbogen geopend en omgeklapt worden om het wervelkanaal te verbreden en zo het ruggenmerg meer plaats te geven.

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • In het magneetveld wekken korte radiogolven signalen op in het lichaam. Een computer verwerkt de signaalintensiteiten tot allerlei doorsneden van de lichaamsregio.

 • Zintuigen prikkelen en de reacties van het zenuwstelsels in de vorm van elektrische signalen meten via elektroden.

 • Meten van functie van uw spieren en zenuwbanen, meestal in ledematen, maar kan ook in aangezicht, keel, rug, bekkenbodem…

Meer informatie

Snel naar

Contact

Maak een afspraak


Specialisten