Opvolging door het VAD-team

U zult nauwgezet opgevolgd worden door ons multidisciplinair VAD-team dat bestaat uit cardiologen, cardiochirurgen, VAD-coördinatoren, een psycholoog, een kinesitherapeut, een diëtist en een sociaal werker.

VAD-coördinatoren Kobe Corbeel en Katrien Vandersmissen volgen u van nabij op en vormen een eerste aanspreekpunt voor uw VAD-gerelateerde vragen en bezorgdheden.

Voor de operatie

Indien uw medische toestand het toelaat, zal het VAD-team voorafgaand aan uw operatie met u kennismaken. Tijdens dit intakegesprek willen zij u optimaal inlichten en voorbereiden zodat u een realistisch beeld krijgt van de operatie, de daarbij behorende risico’s en de impact van LVAD-therapie op uw dagelijkse leven.

Tijdens de ziekenhuisopname

Tijdens uw opname op de afdeling komt het VAD-team bij u langs. Samen met de verpleegkundigen van de afdeling, leren zij u omgaan met de verschillende aspecten van uw LVAD zodat u met vertrouwen en een sterk zelfmanagement het ziekenhuis kan verlaten. Zo leert u over de technische werking van het toestel, wat de aandachtspunten zijn op het vlak van wondzorg en medicatie, hoe u uw levensstijl kan aanpassen …

Hoelang u in het ziekenhuis zal verblijven, hangt af van uw individuele noden. Een typisch ziekenhuisverblijf na een LVAD-implantatie bedraagt al snel enkele weken.

Ontslag uit het ziekenhuis

Vooraleer u ontslagen wordt uit het ziekenhuis, komt een VAD-coördinator langs op de kamer om samen met u alle bijhorende apparatuur te installeren, de verschillende technische aspecten en bijhorende wondzorg nogmaals te doorlopen (in het bijzijn van naasten, familie ...). Zo nodig wordt een huisbezoek gepland (in het bijzijn van uw huisarts, thuisverpleegkundige). Uw ontslag wordt steeds gepland in overleg met het multidisciplinaire VAD-team.

Terug thuis

Eenmaal thuis wordt u regelmatig teruggezien op de VAD-raadpleging om uw medische toestand nauwlettend op te volgen. Tijdens de eerste 6 maanden komt u om de paar weken op controle in het ziekenhuis. Nadien wordt de frequentie afgebouwd tot een VAD-raadpleging per 2-6 maanden, afhankelijk van uw persoonlijk zorgtraject.

VAD-raadpleging

Een standaard VAD-raadpleging bestaat uit klinisch onderzoek, afname van parameters, een bloedafname en ECG, controle en verzorging van de kabelpoort, uitlezing van de hartpomp (o.a. pompparameters, alarmen, werking batterijen en controller) en oppuntstelling van de medicatie. Op regelmatige tijdstippen zullen er ook bijkomende onderzoeken gepland worden, zoals een RX thorax, longfunctietesten, een echocardiografie van het hart, wandeltest, CT van het hart ... 

De VAD-raadpleging wordt uitgevoerd door de VAD-coördinatoren onder supervisie van een hartfalenspecialist (cardioloog en/of cardiochirurg). Zij zorgen voor de nodige persoonlijke begeleiding doorheen uw zorgtraject.

Contact

Laatste aanpassing: 22 maart 2024