LVAD (Left Ventricular Assist Device)

Een LVAD (Left Ventricular Assist Device) is een hartpomp. Deze pomp ondersteunt het hart door de taak van het linker ventrikel over te nemen.
Left ventricular assist device (LVAD)

Hoe werkt een VAD?

De hartpomp stuurt zuurstofrijk bloed vanuit het linker ventrikel naar de aorta en zo naar de rest van het lichaam. De driveline die doorheen de huid gaat, verbindt de pomp binnen in het lichaam met de controller buiten het lichaam.

De controller is een kleine computer die de werking van het systeem weergeeft. Om een continue werking te kunnen garanderen, moeten de stroomkabels van de controller altijd verbonden zijn met een stroombron: netstroom of twee batterijen.

Werking left ventricular assist device (LVAD)

Voorwaarden

Een LVAD wordt geplaatst bij ernstig linker ventrikel hartfalen waarbij het hart ondanks maximale therapie (levensstijl, medicatie, …) toch nog extra ondersteuning nodig heeft.

Operatie

De ingreep duurt 3 tot 5 uur en gebeurt onder algemene verdoving.

Tijdens de operatie maakt de hartchirurg een incisie in de borstkas om de hartpomp te plaatsen ter hoogte van het linker ventrikel. De hartchirurg maakt ook een incisie in de buikwand waarlangs de driveline naar buiten komt en aangesloten wordt aan de controller.

Na de operatie verblijft u enkele dagen op intensieve zorgen om vervolgens opgenomen te worden op de hospitalisatie-afdeling cardiale heelkunde (E 437).

Tijdens de opname op E437 overloopt het multidisciplinair LVAD team de verschillende aspecten over het leven met een LVAD samen met u. Op deze manier proberen we u met vertrouwen en een sterk zelfmanagement op ontslag te laten gaan.

De dag van ontslag uit het ziekenhuis komt de LVAD-coördinator op huisbezoek om de

 • bijhorende apparatuur samen te installeren
 • verschillende aspecten over de LVAD nog een keer te overlopen, eventueel in het bijzijn van naasten, familie en/of zorgpersoneel (huisarts, thuisverpleegkundige, …).

Opvolging door LVAD-team

Tijdens de eerste 6 maanden wordt u frequent opgevolgd op de LVAD-raadpleging. Nadien wordt de frequentie afgebouwd tot een raadpleging om de 2 tot 6 maanden afhankelijk van uw traject.

Vóór elke raadpleging wordt er standaard een ECG afgenomen. Op regelmatige tijdstippen zullen er ook andere onderzoeken gebeuren (RX-thorax, echografie van het hart, fietsproef, wandeltest, CT van het hart).

Het LVAD-team bestaat uit een mulidisciplinair team van artsen, coördinatoren, verpleegkundigen (E437), kinesitherapeut, sociaal werker, psycholoog en diëtist.

Opvolging thuis en leven met een LVAD

Thuis moet u enkele parameters zelf opvolgen:

 • Persoonlijke parameters (temperatuur, bloeddruk, gewicht)
 • Pompparameters
 • Correcte inname van antistollingstherapie en bijhorende INR-waarden
 • Wondzorg van de kabelpoort (plek waar de driveline de huidbarrière doorbreekt)

Voor de opvolging van bovenstaande parameters kunt u eventueel ook een beroep doen op thuisverpleging.

De resultaten van bovenstaande parameters houdt u bij in een persoonlijk dagboek dat de LVAD-coördinatoren wekelijks mee opvolgen (via de mynexuzhealth applicatie, mail en/of telefonisch).

Verder wordt een actieve levensstijl echt aangemoedigd. Hier zijn wel enkele beperkingen aan verbonden.

 • Vermijd contactsporten o.w.v. bloedingsgevaar door de antistollingstherapie.
 • Zwemmen of baden is niet meer mogelijk.

Leven met een LVAD

Een left ventricular assist device (LVAD) is een ingrijpende verandering in uw leven. Er zijn heel wat elementen waarmee u rekening moet houden.

 • Goede werking van de LVAD, de bijhorende (bakcup)controller en accessiores
 • Verzorging van de kabelpoort om onstekingen te vermijden
 • Correct innemen van antistollingsmiddelen
 • Uitoefenen van dagdagelijkse activteiten: douchen, statische elektriciteit, autorijden, reizen, seksualiteit...
Getuigenis patiënt

Contact

Brochures

Laatste aanpassing: 6 februari 2023