Bereid uw gesprek voor

Door spanning of emoties verloopt het gesprek met de zorgverlener vaak anders dan u had gewild. Pas als u weer buiten staat, bedenkt u wat u had willen vragen. Een goede voorbereiding helpt om de juiste informatie te krijgen. Lees enkele tips om u daarbij te helpen.

Tips voor het gesprek met de zorgverlener

 • Schrijf uw vragen op en voorzie ruimte om de antwoorden te noteren. Voorbeelden:
  • Wat zijn mijn behandelopties ?
  • Wat zijn de voordelen en nadelen van elke optie?
  • Wat betekent dat voor mijn persoonlijke situatie?
 • Neem een vertrouwd iemand mee naar het gesprek.
  • Deze persoon kan u helpen met het stellen van uw vragen.
  • Twee personen onthouden meer dan een.
 • Stel uw belangrijkste vragen als eerste.
 • Vraag gerust uitleg over woorden die u niet begrijpt.
 • Moet u een moeilijke beslissing nemen? Vraag dan tijd om na te denken.

Hebt u na het gesprek nog vragen? Maak dan een nieuwe afspraak.

Als patiënt hebt u recht op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand en een eventuele ingreep, onderzoek of behandeling die daaruit voortvloeit.

Uw geïnformeerde toestemming, ook wel informed consent, is daartoe vereist en die kunt u maar geven wanneer u hierover op voorhand voldoende op de hoogte gebracht werd. Daarom informeert de arts u op een begrijpelijke manier over de ingreep, het onderzoek of de behandeling, zodat u kunt beslissen of u deze al of niet wilt ondergaan.

De arts zal u altijd het verloop van een ingreep, onderzoek of behandeling beschrijven, en u melden welk ongemak en eventuele risico’s eraan verbonden zijn. Bovendien stelt hij u eventuele alternatieven voor en wijst hij u op de mogelijke gevolgen als u een ingreep, onderzoek of behandeling weigert.

Wanneer u meent voldoende te zijn geïnformeerd om toe te stemmen, registreert de arts in uw patiëntendossier dat u toestemming hebt gegeven. Voor sommige ingrepen (bijvoorbeeld sterilisatie) zal u wel gevraagd worden om een document te ondertekenen. Ook wanneer u toestemming weigert, moet u dit altijd schriftelijk bevestigen.

Laatste aanpassing: 3 mei 2021