Bereid uw gesprek voor

Door spanning of emoties verloopt het gesprek met de zorgverlener vaak anders dan u had gewild. Pas als u weer buiten staat, bedenkt u wat u had willen vragen. Een goede voorbereiding helpt om de juiste informatie te krijgen. Lees enkele tips om u daarbij te helpen.

Tips voor het gesprek met de zorgverlener

 • Schrijf uw vragen op en voorzie ruimte om de antwoorden te noteren. Voorbeelden:
  • Wat zijn mijn behandelopties ?
  • Wat zijn de voordelen en nadelen van elke optie?
  • Wat betekent dat voor mijn persoonlijke situatie?
 • Neem een vertrouwd iemand mee naar het gesprek. 
  • Deze persoon kan u helpen met het stellen van uw vragen.
  • Twee personen onthouden meer dan een. 
 • Stel uw belangrijkste vragen als eerste.
 • Vraag gerust uitleg over woorden die u niet begrijpt.
 • Moet u een moeilijke beslissing nemen? Vraag dan tijd om na te denken.

Hebt u na het gesprek nog vragen? Maak dan een nieuwe afspraak. 

Als patiënt hebt u recht op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand en een eventuele ingreep, onderzoek of behandeling.

De arts zal u altijd op een begrijpelijke manier vertellen hoe een ingreep, onderzoek of behandeling verloopt. Hij meldt ook welk ongemak en risico’s eraan verbonden zijn. Hij stelt eventuele andere behandelingen voor en wijst u op de mogelijke gevolgen als u een ingreep, onderzoek of behandeling weigert.

Op basis van die informatie kunt u zelf beslissen of u de ingreep, het onderzoek of de behandeling wel of niet wil ondergaan.

Wanneer u vindt dat u voldoende geïnformeerd bent en daarna uw toestemming geeft, registreert de arts dat in uw patiëntendossier. Dat noemen we uw geïnformeerde toestemming of ‘informed consent’.

Voor sommige ingrepen (bijvoorbeeld sterilisatie) moet u een document met uw ‘informed consent’ ondertekenen. Wanneer u geen toestemming geeft, moet u dat altijd schriftelijk bevestigen.

Laatste aanpassing: 3 juni 2022