Maak een afspraak

Symptomen

De voornaamste symptomen van avasculaire necrose in de heup zijn:

 • Plotse hevige pijn in de heup zonder duidelijke oorzaak.
 • Typische nachtelijke pijn.
 • Daarna dezelfde symptomen als een gewone heupartrose:
  • Pijn bij belasting
  • Ochtendstijfheid
  • Bewegingsbeperking
Avasculaire necrose met collaps (links) en zonder collaps (rechts)
Avasculaire necrose met collaps (links) en zonder collaps (rechts)

Oorzaken

Elke aandoening die de bloedsvoorziening naar de heupkop beschadigt, kan aanleiding geven tot een necrose.

De meest voorkomende oorzaken van avasculaire necrose in de heup zijn:

 • Heupfractuur
 • Heupontwrichting (luxatie)
 • Gebruik van hoge dosissen corticoïden
 • Alcohol
 • Roken
 • Nierziekten
 • Stollingsstoornissen
 • Zwangerschap
 • Radiotherapie
 • Orgaantransplantaties
 • ...

Als er geen duidelijke oorzaak wordt gevonden, spreekt men van idiopathische avasculaire necrose.

Over avasculaire necrose in heup

 • Via een beperkt aantal kleine bloedvaatjes in de hals van de heup loopt het bloed naar de heupkop.
 • Als deze bloedtoevoer om één of andere reden verstoord raakt, kan het bot van de heupkop afsterven.
 • Hierdoor kan het bot op termijn inzakken, waardoor de mooie bolvorm verloren gaat en er klachten optreden.
 • Nadien zal de bovenliggende kraakbeenlaag aangetast worden.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Steunname beperken in functie van de pijn
 • Ontstekingsremmende medicatie
 • Heupinfiltratie bij hevige pijn
 • Decompressie (forage) bij vroege avasculaire necrose, waarbij 1 of meerdere boorgaten worden gemaakt door de hals van de heup tot in het necrotische letsel zodat nieuwe bloedvaten kunnen ingroeien en de druk in de kop en de nek wordt verlaagd.
 • Kunstgewricht in de heup ter vervanging van uw eigen heup.

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • MR-scan, om al in een vroeg stadium de subtiele veranderingen (botoedeem) zichtbaar te maken.
 • Radiografie (RX), om in vroeg stadium de toegenomen densiteit van het bot (sclerose) zichtbaar te maken of in later stadium een mogelijke breuk onder het kraakbeenoppervlak of een ingezakte heupkop (collaps) aan te tonen.

Meer informatie

Snel naar

Contact

Maak een afspraak


Specialisten