Antihormoontherapie

Behandeling voor borstkankers die gevoelig zijn aan vrouwelijke hormonen. Dat wil zeggen dat de kankercellen geprikkeld kunnen worden door het vrouwelijke hormoon oestrogeen waardoor ze zich kunnen vermenigvuldigen. Antihormoontherapie kan op twee verschillende manieren werken: sommige behandelingen stoppen de aanmaak van oestrogeen, andere leggen de werking van oestrogeen stil.

Behandeling op maat

Antihormoontherapie is een kankerbehandeling op basis van geneesmiddelen. Verschillende types medicatie worden ingezet voor antihormoontherapie. De beslissing over het type medicatie dat voor u geschikt is, hangt af van verschillende factoren. Antihormoontherapie is dus een behandeling op maat.

In de beslissing over het type medicatie speelt de menopauzale status een rol, omdat er na de menopauze een minder grote hoeveelheid oestrogeen aanwezig is in het lichaam. De behandeling kan menopauze uitlokken bij vrouwen die niet in de menopauze waren bij de diagnose van borstkanker. Het is moeilijk te voorspellen of dat tijdelijk of blijvend is.

Uw arts bespreekt met u de best mogelijke behandeling(en).

Soorten antihormoontherapie

Verloop van de behandeling

Bij de start van uw behandeling spreken de zorgverleners met u hoe u uw medicatie-inname het best in uw dagelijks leven kan inbouwen. Verder op deze pagina vindt u een aantal aandachtspunten en wat te doen als er zich een onverwachte situatie voordoet.

Richtlijnen bij de inname van medicatie

 • Neem de tabletten of capsules telkens rond hetzelfde tijdstip in.
 • Sommige geneesmiddelen neemt u het best op een lege maag of net bij de maaltijd in om de opname te bevorderen.
  • Op een lege maag: u blijft 2 uur voor en 1 uur na de inname nuchter.
  • Bij de maaltijd: tijdens of ten laatste 30 minuten na de maaltijd.
 • Soms mag u kiezen of u de medicatie zowel op een lege maag of met voedsel inneemt. Belangrijk is dan vooral dat u de medicatie steeds op dezelfde manier inneemt.
 • Slik de tabletten of capsules telkens in hun geheel in met een groot glas water.
  • Hebt u moeilijkheden om te slikken? Bespreek dat dan met uw zorgverleners of apotheker.

  Ik vind regelmaat inbouwen belangrijk: medicijnen 's morgens innemen en de rest van de dag geen stress meer om nog te onthouden en te moeten innemen.
  Lotgenoot

  Richtlijnen bij bewaring en manipulatie

  • Haal de medicatie het best vlak voor de inname uit de verpakking en was nadien altijd uw handen.
   • Wordt de medicatie voor u klaargezet door andere personen? Gebruik dan een aparte pillendoos voor deze tabletten of capsules, zodat deze medicatie herkenbaar is.
  • Bewaar de medicatie het best in de originele verpakking op kamertemperatuur en op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen.
   • Soms moet u medicatie in de koelkast en/of afgeschermd van zonlicht bewaren. Dat zal u zorgverlener steeds met u bespreken.
  • Wanneer u overgebleven medicatie hebt, breng die dan terug mee naar het ziekenhuis. Spoel ze nooit weg via het toilet of de lavabo.

  Tips voor een correct therapieverloop

  Hoe voorkomen dat u een dosis vergeet?

  • Breng een vaste routine in het nemen van uw medicatie. Koppel het aan een vast uur of een vaste activiteit (bv. bij het opstaan, bij het ontbijt, bij het journaal ...).
  • Zorg voor een reservevoorschrift of -medicatiedoosje. Zo val je nooit onverwacht zonder medicatie.
  • Zet een herinnering in uw gsm of agenda als u een nieuw voorschrift moet halen.
  • Neem een reservetablet mee (bv. op je werk, in je handtas ...).
  • Gebruik een pillendoosje om uw medicatie te ordenen, bij voorkeur eentje met dagen erop.

  Toch een inname vergeten? Bekijk de bijsluiter om te weten of u de dosis kan inhalen en probeer de volgende dag opnieuw verder te gaan met de routine.

  Mijn medicatie neem ik iedere dag na het avondeten van 19 uur. Als ik dan niet thuis ben, heb ik ze altijd in mijn handtas bij mij, zodat ik ze niet vergeet in te nemen. Op die manier heeft het voor mij geen invloed op mijn dagelijks leven.
  Lotgenoot

  Wat als de therapie niet loopt zoals gepland?

  U hoeft die dosis niet te herhalen. Neem de volgende dosis in op het geplande tijdstip en neem nooit een dubbele dosis.

  Het algemene advies is om de dosis over te slaan en de volgende dosis op het volgende geplande tijdstip in te nemen.

  Bij sommige behandelingen kunt u de vergeten dosis nog inhalen. In dat geval staat dat in uw therapiebijlage. Neem alleszins nooit een dubbele dosis om de vergeten dosis in te halen.

  Meld een vergeten dosis aan uw zorgverleners bij een volgend contact.

  Neem contact op met uw behandelende arts.

  Contacteer onmiddellijk het antigifcentrum (tel. 070 245 245). Zij zullen u vragen wat er precies gebeurd is, wie de tabletten of capsules heeft ingenomen en wat de klachten zijn.

  Nevenwerkingen

  Antihormoontherapie kan nevenwerkingen veroorzaken. Een kleine groep vrouwen heeft veel last van de behandeling, een kleine groep vrouwen heeft helemaal geen last. De meeste vrouwen ondervinden enkele klachten.

   Hoe omgaan met nevenwerkingen?

   • Bespreek uw ongerustheid en angst met uw zorgverleners. Sommige nevenwerkingen kan u voorkomen.
   • Ervaart u veel nevenwerkingen? Bespreek ze dan zeker met uw huisarts of zorgverleners in het ziekenhuis. Zij kunnen met u op zoek gaan naar de beste aanpak.
   • Het lijkt soms dat de nevenwerkingen de positieve werking van de medicatie overschaduwen. Als u overweegt te stoppen met uw therapie, bespreek dat dan altijd eerste met uw arts. In sommige gevallen is het mogelijk om over te schakelen naar een andere antihormoontherapie.
   • Ook als u geen last ondervindt van de behandeling of de ziekte, is het belangrijk dat u de voorgeschreven dosis medicijnen blijft innemen.
   • Gaat u op vakantie, een weekendje weg of verandert uw dagelijks ritme door andere factoren? Denk dan na hoe u het innemen van de medicatie kan plannen.
   Ik bleef vechten tegen mijn nevenwerkingen. Ik liep tegen mijn eigen grenzen aan. Maar sinds ik aanvaard heb dat ze er nu eenmaal zijn, gaat het al een stuk beter. Nu ben ik meer gemotiveerd om ze aan te pakken en blijft ik met niet verzetten.
   Lotgenoot

   Aandachtspunten in uw dagelijks leven

   We geven u graag advies over wat u in uw dagelijks leven veilig kan doen, wat u beter anders aanpakt of beter niet doet tijdens u behandeling met antihormoontherapie.

   Gidsen en dagboeken

   PDF
   Gids bij je behandeling
   PDF - 4.25 Mb

   Infosessies en lezingen

   Kanker, vroegtijdige menopauze en effecten van antihormoontherapie bij borstkanker

   Datum: 28 september 2023
   Locatie: Administratief gebouw, grijze pijl, verdieping 1, campus Gasthuisberg
   In deze sessie gaan we in op het ontstaan van de menopauze en de klachten die daardoor kunnen ontstaan. Er wordt advies aangereikt om met deze klachten om te gaan.

   Bekkenbodemkinesitherapie bij kanker

   Datum: 4 oktober 2023
   Locatie: Online via Microsoft Teams
   In deze sessie wordt er informatie gegeven rond mogelijke bekkenbodemproblemen (plas-, stoelgangs- en seksuele) die kunnen optreden ten gevolge van een oncologische behandeling. Deze sessie is gericht op mannen én vrouwen.

   Kanker, seksualiteit en intimiteit

   Datum: 10 oktober 2023
   Locatie: Administratief gebouw, grijze pijl, verdieping 1, campus Gasthuisberg
   In deze sessie staan we stil bij de impact die de diagnose en behandeling van kanker kunnen hebben op uw seksualiteitsbeleving en seksueel functioneren, daarmee bedoelen we hoe uw lichaam seksueel reageert.

   Vermoeidheid en kanker: iets aan te doen?

   Datum: 16 oktober 2023
   Locatie: Administratief gebouw, grijze pijl, verdieping 1, campus Gasthuisberg
   Heel wat patiënten kampen tijdens en na (een behandeling tegen) kanker met vermoeidheid. Jammer genoeg bestaat er geen eenvoudige oplossing. Tijdens deze sessie helpen we te begrijpen waar die vermoeidheid vandaan komt.

   Look good, feel better

   Datum: 17 oktober 2023
   Locatie: Administratief gebouw, grijze pijl, verdieping 1, campus Gasthuisberg
   Ontdek de kracht van zelfvertrouwen - Wie er goed uitziet, voelt zich meestal ook beter. In deze workshop leren kankerpatiënten in een kleine groep de basisprincipes van een goede huidverzorging en make-up om zo eventuele nevenwerkingen van de behandeling enigszins op te vangen.
   Laatste aanpassing: 16 maart 2023