Reconditionering

Het reconditioneringsprogramma is een oefenprogramma voor patiënten met een wervelkolomprobleem, waarbij in groep wordt getraind maar waarbij elke patiënt eigen doelstellingen en bijgevolg een geïndividualiseerd oefenprogramma heeft.

Doel

De hoofddoelstelling van dit revalidatietraject is het optimaliseren van de balans belasting-belastbaarheid teneinde een verbetering in participatie te bekomen. De belangrijkste bouwsteen (middel) is oefentherapie.

Concreet focust reconditionering zich op het verhogen en verbeteren van:

 • Lichamelijke conditie
 • Stabiliteit van de wervelzuil
 • Evenwicht, balans
 • Spierkracht en spieruithouding
 • Ontspanning
 • Opbouw van sport, hobby, werk

Voor wie

Het reconditioneringsprogramma is een revalidatiemodule die enkel kan opgestart worden na het doorlopen van een andere revalidatiemodule. 

In- en exclusiecriteria

De patiënten die zich aanmelden voor het Reconditioneringsprogramma zijn doorverwezen door een arts van Fysische Geneeskunde en Revalidatie (FGR) E201/ E200. Bij sommige patiënten gebeurt deze doorverwijzing reeds bij aanvang van het ganse revalidatietraject.  Bij andere blijkt in de loop van het revalidatietraject dat het Reconditioneringsprogramma aangewezen is.

Inclusiecriteria

 • Patiënt met subacute of chronische wervelkolomklachten of ter preventie van recidief van wervelkolomklachten.
 • Patiënt heeft de Rugschool, het Revitaprogramma, de Nekschool doorlopen of is in behandeling (geweest) bij een kinesitherapeut in UZ Leuven ambulante revalidatie.
 • Patiënt wil herstarten met sporten/bewegen op een veilige verantwoorde manier.
 • Patiënt heeft verdere revalidatie nodig gericht op professionele activiteiten, sportactiviteiten of heeft nood aan algemene beweging.

Exclusiecriteria

 • Acute klachten waarbij sporten een tegenindicatie is.
 • Andere tegenindicaties worden aangegeven door een arts van Fysische Geneeskunde en Revalidatie waarna er een alternatief plan wordt gezocht voor de patiënt vb. individuele kinesitherapie,…

Instroom

 • Na volgen individuele kinesitherapie of Rugschool: deze doorverwijzing kan bij aanvang van het ganse revalidatietraject gebeurd zijn maar kan eveneens in de loop van het traject geïndiceerd zijn.
 •  Na volgen van het Revitaprogramma of Nekschool: indicatie wordt interdisciplinair gesteld op het interdisciplinair overleg na het volgen van de 8 groepslessen.
 • Het is uitzonderlijk mogelijk rechtstreeks in te stappen in het Reconditioneringsprogramma via voorschrift van arts Fysische Geneeskunde en Revalidatie E200 of 201. De patiënt beschikt dan over de nodige basisinformatie en -kunde over de aanpak van wervelkolomklachten, eventueel aangeleerd door een kinesitherapeut uit de periferie. Deze kennis dient steeds geëvalueerd te worden tijdens een kine-evaluatie of KO voor reco.

Evaluatie

Aan het Reconditioneringsprogramma gaat een evaluatie vooraf. De prescreening, als start van het programma, omvat een kinesitherapeutische evaluatie, een fietsproef en vragenlijsten.

Kinesitherapeutische evaluatie

Er wordt afgelijnd welk participatieprobleem met bijhorende belemmeringen van activiteiten zal worden aangepakt in het Reconditioneringsprogramma. Dit gebeurt in overleg en in duidelijke communicatie met de patiënt. Afhankelijk van de instroom zal deze evaluatie door de therapeut van de individuele kinesitherapie gebeuren of door de therapeut van het interdisciplinair programma Nekschool of Revita. Na rugschool wordt een intake bij een kinesitherapeut van de Reco voorzien.

Fietsproef

De arts van Fysische Geneeskunde en Revalidatie E201 of E200 geeft de patiënt de toestemming om een afspraak te maken voor een maximale conditietest op de fiets. Deze evaluatie (cyclotest met ergospirometrie) gaat door in UZ Leuven, campus Gasthuisberg.

Vragenlijsten

De patiënt krijgt de vragenlijsten via Mynexuz toegestuurd.

Frequentie

Iedereen kan minimaal 3 maanden en maximaal 6 maanden (2 x 3 maanden) komen trainen. Om een zo optimaal mogelijk trainingsresultaat te bekomen, wordt geadviseerd minstens tweemaal per week te komen trainen.

 •  Indien de patiënt 3 weken of langer verhinderd is omwille van verlof kan de duur automatisch verlengd worden met de tijd die de patiënt afwezig is.
 • Indien de patiënt omwille van medische omstandigheden (ander letsel, langdurige ziekte, …) tijdelijk niet kan komen zal de duur ook aangepast worden.

Tijdstippen

 • Maandag:
  • 8.30 tot 10.15 uur
  • 10.15 tot 12 uur
 • Dinsdag:
  • 9 tot 10.45 uur
  • 17.45 tot 19.30 uur
 • Woensdag:
  • 9 tot 10.45 uur
 • Donderdag:
  • 9 tot 10.45 uur
  • 17.45 tot 19.30 uur of 18 tot 19 uur hydrotherapie in het zwembad
 • Vrijdag:
  • 8.30 tot 10.15 uur
  • 10.15 tot 12 uur

Opbouw programma

De patiënt krijgt een persoonlijke trainingsfiche en voert zijn oefeningen zelfstandig uit onder toezicht en begeleiding van een therapeut. Absolute voorwaarde voor opbouw van het programma is een correcte uitvoering van de oefening met een juiste lichaamscontrole en stabiliteit.

 • Cardiovasculaire conditietraining
 • Toesteltraining, matoefeningen en losse oefeningen
 • Functionele training:
  • In functie van beroep, sport, …
  • Dit kan geïmplementeerd worden in zowel de cardiovasculaire training als in het krachtgedeelte (vaste toestellen/matoefeningen/losse oefeningen).
 • Cooling down: ca. 15 min
  • Afsluitend deel van een trainingssessie voor progressieve vermindering van de lichaamsactiviteit en het voorkomen van stijfheid na training
  • Wordt in groep gedaan (met alle patiënten van die trainingssessie) onder begeleiding van de therapeut
  • Deze bevat lichte mobiliserende bewegingen, proprioceptieve oefeningen, stretching of relaxerende elementen

Eindevaluatie

Er is voortdurend evaluatie en bijsturing tijdens het programma. Na 3 maanden revalidatie is er een gestandaardiseerd evaluatiemoment uitgevoerd door de kinesitherapeut.  Hierbij worden doelstellingen en bijhorende resultaten geëvalueerd.  In overleg met de patiënt, en indien nodig in overleg met de betrokken arts, wordt besloten of er nog resterende doelstellingen zijn, m.a.w. of de training voor een volgende 3 maanden inhoudelijk wenselijk en praktisch haalbaar is. De 3 maanden evaluatie mondt dus ofwel uit in het beëindigen van het revalidatieprogramma, ofwel worden de revalidatiedoelstellingen voor de komende periode bepaald.

De revalidatieperiode bedraagt maximaal 6 maanden en in deze periode wordt de patiënt maximaal gemotiveerd om gezond bewegen, en sportbeoefening te integreren in zijn dagelijks leven. Deze patiënt empowerment leidt uiteindelijk tot een volledig zelfstandig aannemen van een gezonde levensstijl / sport.

Laatste aanpassing: 14 december 2021