Individuele kinesitherapie bij rug- en nekklachten

Met kinesitherapie willen we de belasting op de wervelkolom verlagen en de belastbaarheid van het lichaam verhogen.

Wanneer kinesitherapie?

Rug- en nekklachten komen vaak voor. Meestal herstellen ze spontaan. In sommige situaties zijn medisch advies en bijhorende behandeling noodzakelijk. Slechts een kleine minderheid van de rug- en nekklachten vraagt een chirurgische oplossing. Kinesitherapie is dan ook vaak aangeraden bij een niet-chirurgische aanpak. Met kinesitherapie willen we de belasting op de wervelkolom verlagen en de belastbaarheid van het lichaam verhogen.

Therapie op maat

Wanneer de klachten niet spontaan verdwijnen zijn er vaak verschillende factoren betrokken in het onderhouden ervan. Deze factoren zijn individueel verschillend en kunnen biologisch, psychologisch en/of sociaal zijn. Kinesitherapie is een aangewezen optie om die onderhoudende factoren in kaart te brengen en aan te pakken.

Er wordt voor individuele kinesitherapie gekozen wanneer er nood is aan therapie die gericht is op de specifieke noden van de individuele patiënt, in een een-op-eencontact en rekening houdend met de wensen en de mogelijkheden van de patiënt. Afhankelijk van de persoon en het probleem kan de therapie bestaan uit specifieke oefentherapie, eventueel aangevuld met manuele therapie, gerichte educatie, activiteitenmanagement en andere.

Afspraken

  • U heeft nog geen verwijzing voor individuele kinesitherapie

    U maakt een afspraak via +32 16 34 25 60 bij een arts van UZ Leuven gespecialiseerd in wervelkolomaandoeningen. Deze arts kan u indien aangewezen doorverwijzen naar de dienst fysische geneeskunde en revalidatie. In dit geval gebeurt er eerst ook nog een grondige evaluatie van uw klachten.

  • U heeft al een voorschrift voor individuele kinesitherapie van een andere arts-specialist

    U maakt een afspraak bij een arts van fysische geneeskunde en revalidatie in UZ Leuven via +32 16 33 87 99. De arts zal nagaan of u inderdaad in aanmerking komt voor het volgen van individuele kinesitherapie of dat een andere behandeling beter geschikt is.

  • U heeft al een voorschrift voor individuele kinesitherapie van een arts van fysische geneeskunde en revalidatie in UZ Leuven

    U maakt een concrete afspraak voor het opstarten van de kinesitherapie via +32 16 33 87 99.

Meer over de behandeling

PDF
Laatste aanpassing: 4 maart 2021