Klinische studies, onderzoeksprojecten en -programma's algemene medische oncologie

Klinische studies behoren tot een van de kernfuncties binnen de afdeling.

Voor de meeste tumortypes bestaat er een waaier van studies, expanded access en compassionate use programma's die kunnen aangeboden worden aan de patiënten. Zelfs voor zeer zeldzame tumoren worden tumorspecifieke studies gedaan. Geneesmiddelen die niet in aanmerking komen voor terugbetaling in België kunnen, in vele gevallen, ter beschikking van de patiënt worden gesteld.