Algemene medische oncologie

Adres

UZ Leuven campus Gasthuisberg
Dienst algemene medische oncologie
Herestraat 49
3000 Leuven

Waarvoor kunt u bij ons terecht

De dienst algemene medische oncologie heeft een lange traditie van expertise op het vlak van onder andere:

 • Borstkanker
 • Genito-urinaire kankers (nier-, blaas-, prostaat-, penis- en testiskanker)
 • Weke delen- en botsarcomen (inclusief gastrointestinale stromale tumoren, tumoren van de Ewing’s familie en osteosarcomen)
 • Hoofd- en halskanker
 • Melanomen en andere non-melanoom huidtumoren
 • Primaire hersentumoren
 • Endocriene en neuroendocriene tumoren (schildklier, bijnier, andere)
 • Kankers van onbekende oorsprong en zeldzame tumoren
 • Lymfomen (Non-Hodgkin lymfomen en ziekte van Hodgkin)
 • Thymomen
 • Systeemziekten (bv. Langerhans)

De dienst staat garant voor een evidence-based behandeling buiten klinische studies en biedt een grote variatie van experimentele behandelingen aan.

Laatste aanpassing: 9 januari 2024