Symposia orgaantransplantatie en orgaandonatie

Save the date

Datum symposium volgend jaar: 5 februari 2025.

Symposium 7 februari 2024

 • Evolutie en resultaten levende donatie in UZ Leuven - prof. dr. Jacques Pirenne
 • Rol van de transplantatiecoördinator in het LD programma - Delphine Kumps en Nele Grossen
 • Psychologische screening in levende orgaandonatie - Tania Rogach
 • Medische donorscreening, de 'donoradvocaat' - dr. Kaatje Goetschalckx
 • Langetermijn-impact van levende donatie op receptor & donor - prof. dr Maarten Naesens
 • Focus sociaal werk bij screening kandidaat levende nierdonatie – Corry Haelewyn
 • Lucht en leven na longtransplantatie - prof. dr. Robin Vos
 • Niet over 1 nacht ijs ... – prof. dr. Laurens Ceulemans

Bekijk de presentaties.

Vorige edities

8 februari

 • Allogene eilandjesceltransplantatie - prof. dr. Daniel Jacobs - UZ Brussel
 • Pancreas als orgaan - prof. dr. Diethard Monbaliu - UZ Leuven
 • Familieweigering bij orgaandonatie - dr. Jasperina Dubois - Jessa ZH Hasselt
 • Multi-weefseldonoren of koude donoren - dr. Kristel Van Landuyt - UZ Leuven

Bekijk de presentaties.

Webinar 9 februari 2022

 • DCD van Maastricht tot Leuven new - prof. dr. D. Van Raemdonck
 • NRP - prof. dr.  I. Jochmans
 • DCD straight from the heart - prof. dr. T. Verbelen
 • Preferred pathway organ donation - prof. dr. A. Neyrinck

Bekijk de presentaties.

Webinar 3 februari 2021

 • Orgaandonatie & -transplantatie activiteiten UZ Leuven 2020 - prof. dr. D. Monbaliu en prof. dr. A. Neyrinck
 • Biobanking UZ Leuven  - dr. K. Van Landuyt
 • Transplantation and Covid, a European Perspective - prof. dr. L. Potena
 • Infectieziekten, een globale bedreiging - prof. dr. E. Vlieghe

Bekijk de presentaties.

Symposium 5 februari 2020
 • Normothermic Regional Perfusion, pumping new life into DCD donation - dr. A. Manara
 • 20 jaar dundarmtransplantatie in UZ Leuven - prof. dr. T. Vanuytsel en prof. dr. J. Pirenne
 • De intensieve zorg-verpleegkundige - L. Helsen en M. Vandeputte
 • De perfusionist - K. Degezelle
 • De transplantatieverpleegkundige - N. Adams
 • De psycholoog - T. Rogach
 • Inleiding Mangomoment - prof. K. Vanhaecht
 • Mangomoment met Willem - prof. dr. D. Monbaliu

Bekijk de presentaties

Symposium 6 februari 2019
 • België, van opting out naar opting in... Visie van de clinicus - prof. dr. D. Monbaliu
 • België, van opting out naar opting in... Visie van de politicus - V. Van Peel
 • Gesprek met de donorfamilie ... uit de praktijk - prof. dr. G. Meyfroidt
 • Nederland, van opting in naar opting out... Visie van de clinicus - dr. J. de Jonge
 • Nederland, van opting in naar opting out... Visie van de expert- T. Wind
 • Wat als de donor een kind is... - A. Baptist
 • What lessons can be learned to increase the donor pool - prof. dr. B. Dominguez-Gil

Bekijk de presentaties

Symposium 7 februari 2018
 • (Hart-) Longtransplantatie UZ Leuven anno 2017 - prof. dr. R. Vos
 • Artificiële organen - prof. dr. B. Meyns
 • Harttransplantatie UZ Leuven - prof. dr. J. Van Cleemput
 • Leven in toegevoegde tijd - G. Meukens
 • Positie van UZ Leuven binnen Eurotransplant en Europa (donatie-transplantatie) - dr. J. Smits
 • Resultaten abdominale transplantatiegeneeskunde, een halve eeuw verder - prof. dr. D. Monbaliu
 • Tolerantie en nieuwe immuunsuppressiva - prof. dr. B. Sprangers
 • Transplantatiewetgeving na 30 jaar - W. Demeester

Bekijk de presentaties

Symposium 8 februari 2017
 • Heart transplantation from DCD Maastricht III donors: NMP and in-situ NRP
 • Pro-Con debat
  • Ideale timing van een donatieprocedure - dr. M. Vander Laenen
  • Standpunt van de transplantatiechirurg - prof.dr. J. Pirenne
  • Impact op OKA-planning in het transplantatiecentrum - prof.dr. S. Rex
  • De coördinatie - B. Desschans
 • Rijgeschiktheid - M. Tant
 • Verzekeringskwesties na transplantatie - R. Heijlen
 • Vreemdelingen en gezondheid - transplantatie & donatie - A. Van de Velde

Bekijk de presentaties

Symposium - 3 februari 2016
 • Het veranderend donorprofiel - dr. S. Marks
 • Kinderwens en zwangerschap na transplantatie - prof. dr. T. Van Mieghem
 • Organ repair en regeneration - prof. dr. A. Benigni
 • Werkhervatting na transplantatie - C. De Baere
 • Xenotransplantatie anno 2016 - prof. dr. M. Waer
 • Donorwerving via sociale media en de anonimiteit - prof. dr. H. Van Vlierberghe
 • Fysische inspanningen na transplantatie - L. Schepers
 • Het transplantatieverhaal in 3D - ir. E. Bruynooghe

Bekijk de presentaties

Symposium - 4 februari 2015
 • 4000 niertransplantaties UZLeuven-LSGN, toekomstperspectieven voor verder verbetering, utopie of realiteit
 • Een nieuw tijdperk voor leverpreservatie - prof. dr. D. Monbaliu
 • Harttransplantaties en machineperfusie - prof. dr. B. Meyns
 • Hersendood, duur en invloed op outcome van de solitaire orgaantransplantaties - dr. W. Nijboer
 • Levertransplantatie in het nieuwe millenium, steeds meer transplantaties voor primaire leverkanker - prof. dr. F. Nevens
 • Longtransplantaties UZ Leuven en het aangepast donorbeleid - prof. dr. D. Van Raemdonck
 • Meer dan 600 harttransplantaties sind 11-1987 - prof. dr. J. Vanhaecke
 • Nier machineperfusie - prof. dr. I. Jochmans
 • Resultaten van longtransplantatie in UZ Leuven - prof. dr. G. Verleden
 • The forbidden organ to transplant - dr. L. Ceulemans
 • Tracheatransplantatie, een boeiend leerproces - prof. dr. P. Delaere
 • Valkuilen bij het vaststellen van de hersendood - prof. dr. S. Laureys

Bekijk de presentaties

Symposium - 5 februari 2014
 • DCD cat. II - LSGO-ervaringen in een internationaal perspectief - prof.dr. I. Jochmans
 • DCD cat. III - Ervaringen en benadering UZ Leuven - prof.dr. S. Van Cromphaut
 • DCD cat. III - Optimalisatie DCD III protocol CHU Luik - dr. N. Meurisse
 • DCD cat. III - Van stop therapie tot circulatiestilstand - prof.dr. A. Neyrinck
 • DCD cat. V - Ethische reflecties - prof.dr. J. Vandenberghe
 • DCD cat. V - Euthanasie en orgaandonatie in een LSGO-donorziekenhuis - dr. M. Vanhoof

Bekijk de presentaties

Symposium - 6 februari 2013
 • Ethische principes van orgaanallocatie - dhr K. Thys - KU Leuven
 • Allocation of abdominal organs - dr. J.J. Blok - Eurotransplant
 • Thoracic allocation in Eurotransplant - prof. dr. J. Smits - Eurotransplant
 • Gift resultaten, een update - mevr. C. Huygens - GIFT (FOD)
 • Donordetectie, permanente waakzaamheid - dr. M. Vanhoof - AZ Turnhout
 • Donordetectie, de rol van de verpleegkundige - mevr. V. Desmet - AZ St-Augustinus Veurne
 • Weigering door familie & het rouwproces - mevr. M. Potargent - UZ Leuven
 • MOD gesprek met de familie - dr. W. Stockman - H Hart ZH Roeselare
 • De rol van de gerechtsgeneesheer - dr. W. Develter - UZ Leuven

Bekijk de presentaties

Symposium - 8 februari 2012
 • Beta cell transplantation for diabetes - prof. dr. P. Gillard - UZ Leuven
 • Cornea transplantation - prof. dr. J. Tassignon - UZ Antwerpen
 • Stemm cell transplantation in clinic today and tomorrow - dr. H. Schoemans - UZ Leuven
 • Tissue banking from and for hospitals - B. Verduyckt - UZ Leuven
 • Trachea transplantation - prof. dr. P. Delaere - UZ Leuven
 • Update on donor management - dr. A. Neyrinck - UZ Leuven
 • European good tissue practices - dr. G. Verbeken - Militair Hospitaal Brussel

Bekijk de presentaties

Symposium - 9 februari 2011
 • Increasing organ availability: the role of the EU in organ donation and transplantation, Frieda Brepoels (European Parliament)
 • NHBD (DCD) liver tx in Leuven: results, clinical & research perspectives, Jacques Pirenne (UZ Leuven)
 • Actual situation in organ donation and transplantation in Slovenia, Valentin Sojar (Slovenian Transplant Society, Eurotransplant)
 • Results after NHBD kidney transplantation, Diethard Monbaliu (UZ Leuven)
 • Donation system: Croatian model, Mirela Busic (National Transplant Coordinator Croatia, Eurotransplant)
 • NHBD lung tx, Geert Verleden, Dirk Van Raemdonck, Leuven Lung Transplant Group (UZ Leuven)
 • Diagnosis of Death (within context of DCD), Paul Murphy (Leeds, UK)
 • Implementation of a NHBD II program: a local protocol, H. Lebbinck (AZ St. Augustinus, Veurne)
 • Organisatorische aspecten bij NHBD II, Bruno Desschans (UZ Leuven)

Bekijk de presentaties

Symposium - 3 februari 2010
 • Pediatric Organ Donors within Eurotransplant, Katja Kovac (Eurotransplant)
 • Kidney allocation to pediatric recipients in Eurotransplant and in Europe, Burkhard Toenshoff (Heidelberg)
 • Familieopvang van de kritisch zieke patient tot orgaandonor, Stefaan Desmet (H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen)
 • Het slechtnieuwsgesprek met familie van potentiële donor, Marc Bourgeois (AZ Sint-Jan Brugge)

Bekijk de presentaties

Symposium - 4 februari 2009
 • Donorcriteria hart
 • Donorcriteria longen
 • Donorcriteria nier en lever
 • Donorcriteria dundarm en pancreas
Symposium - 19 januari 2008
 • Active promotion of live donor program - Kranenburg
 • Ethische uitdagingen anno 2008 in post mortem donation - P. Schotsmans
 • Huidige wettelijke regeling orgaandonatie - H. Nys
 • Legalised Financial Compensation in LD - A. Matas
 • Living Exchange Donor Program - D. Kuypers
 • Pro Active Donor Management - E. Dhondt
Laatste aanpassing: 22 maart 2024