Research abdominale transplantatiechirurgie

Onderzoeksteam

Laboratorium Abdominale Transplantatie aan KU Leuven.

Onderzoeksthema's

Cellulaire stress tijdens orgaantransplantatie

De stress die het orgaan ondervindt tijdens een orgaantransplantatie weerspiegelt zich op niveau van de cellen in het weefsel. De ontstane cellulaire schade kan talrijke moleculaire processen activeren die deze stress beperken of net verergeren. Zo worden er verschillende vormen van celdood (de ene al wat schadelijker dan de andere) en celoverleving geïnduceerd.

Doel

Het in kaart brengen van het evenwicht tussen celdood en celoverleving tijdens ischemie-reperfusie schade, welke factoren dit evenwicht beïnvloeden, wat de gevolgen hiervan zijn voor het orgaan en de patiënt (op korte en lange termijn) en hoe we hierop kunnen ingrijpen om stress en schade te beperken.

Onderzoekers

Darminfarct

Er worden meer en meer patiënten in het ziekenhuis opgenomen met een darminfarct (bloed en zuurstoftekort naar de darm). Omdat er geen specifieke bloedtesten bestaan die een bloedtekort naar de darm kunnen aantonen, wordt de diagnose van een darminfarct vaak laattijdig gesteld. Hierdoor is het risico op overlijden na een majeur darminfarct groot of dient er een groot deel van darm verwijderd te worden.

Doel

In een experimenteel klein proefdiermodel van darminfarct zoeken we naar nieuwe bloedtesten en innovatieve medische behandelingsmogelijkheden om de schade van een darminfarct te beperken.

Onderzoekers

Darmtransplantatie

Wanneer er maar zeer weinig darm overblijft, is levenslange intraveneuze voeding noodzakelijk. Deze kan echter aanleiding geven tot levensbedreigende verwikkelingen. In sommige gevallen kan de patiënt met verwikkelingen van intraveneuze voeding in aanmerking komen voor een darmtransplantatie . Darmtransplantatie vormt een bijzonder grote uitdaging omwille van het complex afweersysteem van de darm in aanwezigheid van darmbacteriën.

Doel

Daarnaast richt onze onderzoekslijn zich op het ontrafelen van de afweermechanismen die specifiek zijn voor darmtransplantatie. We werken nauw samen met Maastricht, Birmingham, Parijs, Nantes, Buenos Aires en de Verenigde staten van Amerika.

  • Immunomodulatory protocol for ITx
  • Markers of Intestinal Ischemia Reperfusion Injury
  • Modulation of Intestinal Ischemia Reperfusion
  • Studies on mechanisms of- and predisposing factors to intestinal Ischemia reperfusion and intestinal allograft rejection (Paneth cells, Crohn associated mutations)

Ischemie-reperfusie schade in de nier

Tijdens een niertransplantatie loopt de nier onvermijdelijk ischemie-reperfusie schade op die maar moeilijk objectief kan worden ingeschat voor transplantatie of onmiddellijk na transplantatie omdat er geen specifieke bloedtesten hiervoor bestaan. Het creatinine in het bloed weerspiegelt hoe goed of hoe slecht te nier werkt, maar is eerder een laattijdige parameter voor de schade die de nier ondervond tijdens het ganse transplantatie proces.

Doel

  1. In een experimenteel klein proefdiermodel van nier ischemie-reperfusie schade zoeken we naar nieuwe merkers om de schade te meten.
  2. Hetzelfde onderzoek vindt ook plaats in een groot proefdiermodel van niertransplantatie.
  3. Daarnaast zoeken we ook innovatieve medische behandelingsmogelijkheden die de schade na een niertransplantatie kan voorkomen of verminderen. Deze worden getest in zowel kleine als grote proefdiermodellen.

Onderzoekers

Verbetering van de bewaarmethoden

Dit onderzoek loopt momenteel in klinische studies.

Ischemie-reperfusie schade in de lever

Tijdens een levertransplantatie loopt de lever onvermijdelijk ischemie-reperfusie schade op die niet goed gehandeld kan worden.

Doel

In een experimenteel groot proefdiermodel van levertransplantatie zoeken we innovatieve medische behandelingsmogelijkheden die de schade na een niertransplantatie kan voorkomen of verminderen.

Dit onderzoek bevindt zich nu in de klinische testfase (CAPITL studie).

Onderzoeker: prof. dr. Diethard Monbaliu

Ischemie-reperfusie schade in de darm

Ischemie-reperfusie schade speelt niet alleen een rol tijdens darmtransplantatie, maar komt ook voor bij darminfact. Er worden meer en meer patiënten in het ziekenhuis opgenomen met een darminfarct (bloed en zuurstoftekort naar de darm).

Omdat er geen specifieke bloedtesten bestaan die een bloedtekort naar de darm kunnen aantonen, wordt de diagnose van een darminfarct vaak laattijdig gesteld. Hierdoor is het risico op overlijden na een majeur darminfarct groot of dient er een groot deel van darm verwijderd te worden gezien er geen andere goede behandelingsmogelijkheden zijn.

Doel

  1. In een experimenteel klein proefdiermodel van darminfarct zoeken we naar nieuwe bloedtesten om de schade van een darminfarct te meten. Deze kunnen dan later ook in de setting van darmtransplantatie worden toegepast, waar er per definitie ook een tijdelijk tekort aan zuurstof naar de darm is tijdens de bewaarperiode .
  2. In hetzelfde proefdiermodel van darminfarct zoeken we ook innovatieve medische behandelingsmogelijkheden die de schade na een darminfarct kunnen beperken of verminderen.

Onderzoekers

Laatste aanpassing: 5 maart 2020