Leuvense samenwerkende groep voor orgaandonatie (LSGO)

Samenwerking

In het samenwerkingsverband ‘Leuvense Samenwerkende Groep voor Orgaandonatie - LSGO’ participeert UZ Leuven enerzijds als erkend transplantatiecentrum anderzijds als donorcentrum.

Het samenwerkingsverband LSGO fungeert conform de ‘samenwerkingsovereenkomst wegneming en transplantatie van organen’  tussen het transplantatiecentrum enerzijds en de respectievelijke donorziekenhuizen anderzijds. Deze samenwerkingsovereenkomst zal toepassing vinden over heel België.

Procedures en richtlijnen

In kader van de samenwerkingsovereenkomst stelt UZ Leuven als transplantatiecentrum haar procedures en richtlijnen met betrekking tot de wegneming en transplantatie van organen online ter beschikking aan de LSGO-leden.

Vergadering

De LSGO-leden nemen deel aan de jaarlijkse vergadering van de interne transplantatieraad UZ Leuven en de samenwerkende ziekenhuizen, georganiseerd door UZ Leuven.

Laatste aanpassing: 13 oktober 2020