Locomotorische stoornissen en neuromusculaire ziekten

Voorstelling

De conventie, of overeenkomst tussen het ziekenhuis en het Riziv, maakt een multidisciplinaire opvolging en begeleiding van patiënten met een neuromusculaire aandoening  mogelijk.

Het gezin, de omgeving en de personen die dagelijks met het kind werken worden daarbij betrokken. Zowel  kinderen als adolescenten worden in de conventie ingeschreven.

Om een goede opvolging en begeleiding te kunnen verzekeren, spelen, naast de verschillende medische disciplines zoals pediatrie,  neurologie, orthopedie, revalidatie, ook de paramedici een belangrijke rol. De verpleegkundige van het team is het aanspreekpunt voor de patiënten, coördineert de consultatie en evalueert  de dagelijkse zorgen. De kinesitherapeut en de ergotherapeut, bekijken samen met de orthopedist hoe ze de mobiliteit en de zelfredzaamheid van het kind kunnen stimuleren en verbeteren. In functie van tussenkomsten van Riziv en Vlaams Agentschap voor personen met een handicap kan een algemeen bilan opgemaakt worden van het kind en zijn dagelijkse functionaliteit.

De sociaal werkster en de administratief medewerkster van het team begeleiden de ouders bij de administratie.  Omdat zwaarlijvigheid, maar ook ondervoeding een vaak voorkomend probleem is bij kinderen met een neuromusculaire aandoening  zal een diëtiste het belang van een gezonde voeding benadrukken.

Elke leeftijdsgroep vraagt een specifieke aanpak en opvolging waar het hele team nauwgezet aan werkt.

RIZIV overeenkomst

Locomotorische stoornisen en neuromusculaire ziekten

Teamleden kinderziekenhuis

Arts

Dr. Nathalie Goemans

Diëtiste

Marianne Diels

Sociaal assistente

Cindy Kunnen

Contact:  secretariaat sociaal werk 016 34 86 20

e-mail: cindy.kunnen@uzleuven.be

Verpleegkundige

Min Cloostermans

Contact:  016 34 38 10

e-mail: maria.cloostermans@uzleuven.be

Kinesitherapeute

Marleen Van den Hauwe

Contact:  016 34 38 27

e-mail: marleen.vandenhauwe@uzleuven.be

Ergotherapeute

Eva Es

Contact:  via 016 34 38 22

e-mail: eva.es@uzleuven.be

Secretaresse

Carine Wierinckx

Contact:  016 34 38 27

e-mail: carine.wierinckx@uzleuven.be

Referentie zorgprogramma kinderziekenhuis

Kinderneurologie: subzorgprogramma: neuromusculaire ziekten