Wettelijke leeftijdsgrenzen

De onderstaande tabel geldt enkel voor vrouwen vanaf 18 jaar en vermeldt de maximale leeftijden voor de fertiliteitsbehandelingen.

Behandeling Max leeftijd
IVF Eicelaspiratie Tot 46 jaar
Embryotransfer met ingevroren embryo's mits aanvraag voor 46 jaar Tot 48 jaar
IUI Tot 48 jaar
mits aanvraag voor 46 jaar
Ovulatieinductie en fertiliteitschirurgie Tot 48 jaar
  • Onder "tot/voor" wordt verstaan "tot/voor en exclusief de dag waarop de persoon verjaart".
  • Een financiële tussenkomst van de Belgische mutualiteit krijgt u slechts na goedkeuring van de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds en geldt enkel voor vrouwen jonger dan 43 jaar. Voor meer informatie hierover kan u terecht bij uw ziekenfonds.

Soorten vruchtbaarheidsbehandelingen

Meer info