Slaapapneu

Slaapstoornis waarbij u tijdens het slapen minstens 10 seconden letterlijk geen lucht (a=geen, pneu=lucht) krijgt of uw ademhaling ernstig verzwakt is.

1. Obstructieve slaapapneu

Tijdens de slaap verslappen de spieren in de keelholte en worden de luchtwegen afgesloten. Als het inademen langer dan 10 seconden wordt belemmerd, spreken we van een obstructieve apneu (volledige keelafsluiting) of hypopneu (gedeeltelijke keelafsluiting).

Symptomen

 • Luid onderbroken snurken
 • Slaperigheid overdag of concentratiestoornissen
 • Hoofdpijn ’s ochtends
 • Karakterveranderingen
 • Seksuele problemen
 • ’s Nachts verschillende keren het bed uit moeten om te plassen.
 • Eventueel zelfs hoge bloeddruk en hartritmestoringen, die tot nu toe onverklaarbaar waren.

Oorzaken en risicofactoren

 • Te kleine keel of slappere keelwand
 • Vergrote amandelen
 • Vernauwd verhemelte
 • Onderkaak die te veel naar achter staat waardoor de tong in de keel wordt geduwd.
 • Overgewicht, waarbij de keel tijdens de slaap gemakkelijker dichtvalt door de toegenomen vetmassa.

2. Centraal slaapapneu

Uw ademhaling stopt tijdelijk doordat de hersenen tijdelijk geen prikkel naar de ademspieren sturen. Er is dus geen luchtverplaatsing en ook geen inspanning om te ademen.

 • Komt weinig voor, soms in combinatie met ernstig hart-, hersen- of nierlijden.
 • Last van hypersomnia, eventueel in combinatie met insomnia.

Over slaapapneu

Als de luchtwegen een tijdje afgesloten worden, spannen de keelspieren zich aan waardoor de luchtweg met een heftig snurkend geluid weer open gaat. Uiteraard komt dit bij iedereen tijdens de slaap wel eens voor. We noemen dit pas afwijkend als de apneus en hypopneus vaker dan 5 keer per uur voorkomen.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

Brochures

Laatste aanpassing: 8 januari 2024