Ondersteunende vrijwilliger

Mensen nabij zijn als ze het moeilijk hebben, daar voel jij je goed bij. Met veel geduld maak je graag tijd om naar hun verhalen te luisteren. Ook als mensen liever niet over hun zorgen praten, lukt het je om met andere vormen van afleiding (spel, creativiteit) te komen tot een warm en respectvol contact.

Intense gesprekken wissel je graag af met eerder praktische taken. Die voer je liefst op je eigen tempo uit.

Daarenboven vind je het leuk om samen te werken in een multidisciplinair team en kan je de nodige flexibiliteit aan de dag leggen om op onverwachte vragen in te gaan.

Wat doe je als ondersteunende vrijwilliger?

Als ondersteunende vrijwilliger verbind je je aan één verpleegafdeling waar je wekelijks en op een vast moment naar terug komt. Je hoofdtaak is tijd en aandacht geven aan de patiënten die er opgenomen zijn. Je bent er rustig aanwezig en gaat in op de noden die ze hebben. Dat kan gaan van een gesprek aangaan, over een spel spelen, tot een korte wandeling maken… 

Je kiest uit één van de twee verschillende doelgroepen, gebaseerd op de leeftijd van patiënten. 

Kinderen

Op dit moment zijn er geen vacatures voor vrijwilligerswerk bij kinderen.

Volwassenen

Je werkt op een afdeling met een specifieke zorgdiscipline, waarvan de meeste zich op campus Gasthuisberg bevinden: oncologie, heelkunde, transplantatie, hepatologie, abdomen, palliatieve zorgen, brandwonden, geriatrie … Op campus Pellenberg werk je op een afdeling revalidatie. 

Naast het rustig aanwezig zijn, wordt op sommige afdelingen aan vrijwilligers ook gevraagd om te helpen bij de maaltijdbedeling. Afhankelijk van de afdeling omvat dit het ontbijt, het middagmaal of het avondmaal.

Ben jij onze ideale ondersteunende vrijwilliger?

 • Je voelt jezelf comfortabel als je in een ziekenhuis bent. 
 • Je hebt een hart voor patiënten. 
 • Je hebt voldoende draagkracht om met mensen in moeilijke omstandigheden om te gaan. 
 • Je beheerst de gesprekstechnieken van actief luisteren en bent empathisch
 • Je bent bereid om ook praktische taken op te nemen zoals vb. maaltijdbedeling. 
 • Je werkt in overleg met de logistiek medewerkers en verpleging.
 • Je behandelt iedereen gelijkwaardig.
 • Je bent vriendelijk en behulpzaam. 

Voorwaarden voor vrijwilligerswerk

 • Voldoe je aan deze basisvoorwaarden om vrijwilligerswerk te doen?

  • Je bent 18 jaar of ouder.
  • Je communiceert in het Nederlands. Voor sommige opdrachten is meertaligheid een pluspunt.
  • Je engageert je voor minstens één jaar.
  • Je engageert je 1x/week of 2x/maand enkele uren op een vast moment in de week.
  • Je houdt je aan de geldende regels m.b.t. handhygiëne en discretieplicht.
  • Je neemt regelmatig deel aan overlegmomenten met andere vrijwilligers.
  • Je kan zelfstandig werken (na een korte briefing door een personeelslid)

  7 keer ja? Super, dan horen we graag van jou welk type vrijwilligerswerk je graag bij ons zou doen. 

Wat mag jij van ons verwachten?

 • Je krijgt een vrijwilligersovereenkomst en je bent zo ook verzekerd.
 • Je krijgt een vergoeding van je reiskosten naar UZ Leuven.
 • Je wordt opgevolgd door de arbeidsgeneeskundige dienst IDEWE.
 • Je maakt deel uit van een groep van 400 vrijwilligers die ten gepaste tijde in de watten worden gelegd.

Stel je kandidaat

Laatste aanpassing: 6 september 2023