Vind je weg: de nieuwe bewegwijzering op campus Gasthuisberg

7 september 2023
Vanaf maandag 30 oktober 2023 stappen we over op een nieuwe bewegwijzering op campus Gasthuisberg. Zeven straten met de naam van een kleur verbinden alle locaties en afdelingen op de campus met elkaar. Aan de hand van een straat, een poort, een niveau en eventueel een volgnummer bereik je de juiste bestemming.

Hoe vind je jouw bestemming?

Kom je als patiënt naar het ziekenhuis op campus Gasthuisberg? Op je bevestigingsbrief komt een extra paragraaf met de naam van de afdeling, het adres en de aangewezen toegang.

De afspraakbrieven die opgesteld zijn vóór 30 oktober 2023 bevatten nog de 'oude' namen en 'adressen'.

Bij inschrijving krijg je een ticket met de naam en het adres van jouw bestemming. Je kan deze gegevens ook raadplegen via de mynexuzhealth-app.

  • Stap 1: Ga naar de juiste straat en volg de straatnaamborden.
  • Stap 2: Volg de wegwijzers naar de poort van jouw bestemming.
  • Stap 3: Een poort geeft toegang tot een aantal (medische) diensten. Aan de trappenhal/lift heb je een overzicht van de bestemmingen per niveau. Ga naar het juiste niveau.
  • Stap 4: Aangekomen op het juiste niveau volg je de pijl naar je bestemming.
  • Stap 5: Elke bestemming is aangeduid met een naambord.
  • Stap 6: Bij het verlaten van je bestemming volg je de pijlen naar de uitgang. Op het uitgangsniveau kom je terug in de straat. Daar hangen wegwijzers naar de anderen straten, en naar toegang Oost en toegang West.

Vind je het toch moeilijk om de weg naar jouw bestemming te vinden? Spreek dan een van onze steward vrijwilligers, een medewerker of iemand aan het onthaal van toegang Oost of West aan. Zij sturen jou met plezier in de juiste richting.

Interactieve plattegrond

Wil je op voorhand graag al kijken waar op de campus een afdeling zich bevindt? Dat kan via de interactieve plattegrond. Heb je geen adres, dan kun je ook zoeken op de naam van de afdeling. 

Naar de interactieve plattegrond

Waarom een nieuwe bewegwijzering?

De Health Sciences campus Gasthuisberg is een echte stad geworden. Het ziekenhuis maakt hier deel van uit en vormt als het ware een stadswijk binnen de stad. Bewoners en bezoekers kunnen van alle kanten komen. Een nieuw systeem waar je op elke plek kan in- en uitstappen zonder je oriëntatie te verliezen, is dan ook essentieel. 

Het nieuwe campusplan kan je vergelijken met een metroplan:

  • Stap je op de metro, dan volg je een bepaalde lijn en weet je bij welke halte je moet afstappen.
  • In campus Gasthuisberg volg je een straat met een bepaalde kleur en 'stap je af' bij een poort.

Een (nieuwe) naam en adres

In de nieuwe bewegwijzering krijgen álle bestemmingen op campus Gasthuisberg – zowel medische als niet-medische – een nieuw adres. Bovendien krijgen heel wat medische diensten een nieuwe naam. Zo wil UZ Leuven alle patiënten en bezoekers op een heldere en uniforme manier op hun bestemming krijgen. 

Naam = wie ik ben

Dit is de groep van bewoners die samen op één locatie ‘wonen’.

vb. hospitalisatie 13 of bevallingskwartier

Adres = waar ik woon

Een adres bestaat uit een straat, poort, niveau en eventueel een volgletter.

vb. Gele straat, poort 2, niveau 1, volgletter a (GE 2.1.a) of Rode straat, poort 4, niveau 3, volgletter e (RO 4.3.e)

De naamgeving en de adressen op campus Pellenberg blijven ongewijzigd. Op campus Sint-Rafaël is de nieuwe bewegwijzering met vier poorten al operationeel. De namen blijven daar ongewijzigd. Ook UPC KU Leuven op campus Gasthuisberg krijgt nieuwe adressen.
 

Dit is het enige gebouw op campus Gasthuisberg waarbij één poort twee stijgpunten heeft. Deze trappenhallen en liftblokken leiden naar verschillende bestemmingen. Kijk dus op het overzichtsbord of jouw bestemming bereikbaar is via stijgpunt 1 of 2. Volg dan de pijlen naar het juiste stijgpunt.

Vind je jouw bestemming niet op het liftbord? Kijk dan na op je brief of plan of je aan de juiste poort bent. De bestemmingen op het overzicht zijn steeds degene die je bij deze poort vindt. 

Laatste aanpassing: 26 februari 2024