Maak een afspraak

Symptomen

De meest voorkomende symptomen van een vernauwde nierslagader zijn:

  • Nierinsufficiëntie, doordat de nieren minder afvalstoffen uitscheiden, stijgt deze hoeveelheid afvalstoffen in het lichaam.
  • Hoge bloeddruk (hypertensie), doordat het lichaampje in de nieren dat meet hoeveel bloed er door de nieuren stroomt, een stof gaat afscheiden die de bloeddruk doet toenemen.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

  • Geen behandeling nodig, als er geen nierinsufficiëntie is of als de hoge bloeddruk met medicatie onder controle kan gebracht worden.
  • Vernauwing van een bloedvat met een ballonnetje openblazen zodat het bloedvat weer beter doorgankelijk wordt.

  • Operatie waarbij de nierslagader wordt geopend, waarna de vernauwing wordt verwijderd. Vervolgens wordt de slagader opnieuw gehecht, waarbij een stukje eigen ader uit het been of een stukje

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

  • Onderzoek om de bloeddoorstroming in beeld te brengen via ultratone geluidsgolven.

  • Combinatie van een echografie en Doppler om een beeld te krijgen van het bloedvat, de stroomsnelheid en de stroomrichting van het bloed. Hiermee kan een ruwe schatting van de diameter van de slagader gemaakt worden.

  • Bloedvaten in beeld brengen via röntgenfoto's en een ingespoten contrastvloeistof.
  • Combinatie van angiografie en MR-scan, waarbij via een MR-scan de bloedvaten in beeld worden gebracht. Meestal krijgt u een contrastvloeistof toegediend via een infuus om de bloedvaten zichtbaar te maken.

Contact

Maak een afspraak


Specialisten