3D-modellen helpen onze patiënten om hun aandoening te begrijpen

2 april 2021
De dienst Vaatheelkunde gebruikt een 3D-model van een aneurysma (een plaatselijke verbreding van de slagader) om patiënten inzicht te geven in hun aandoening en de voorgestelde behandeling.

Een aneurysma van de aorta als 3D-model.

3D-model als visuele voorstelling

3D-modellen zijn niet meer weg te denken uit de gezondheidszorg. Ze worden soms ingezet bij de technische preoperatieve voorbereidingen, als oefenmodellen of zelfs als implantaat.

Op de dienst Vaatheelkunde worden 3D-modellen sinds kort gebruikt om patiënten inzicht te geven in hun aandoening en de voorgestelde behandeling. In een eerste fase gaat het om patiënten met een aneurysma of plaatselijke verbreding van de slagader.

Ervaring leert dat patiënten het concept van een aorta aneurysma en de bijhorende operatieve behandelstrategieën vaak moeilijk begrijpen. Dit leidt tot veel vragen en onzekerheden bij de patiënt.

Door het gebruik van 3D-modellen wordt de pathologie en behandelstrategie meer visueel voorgesteld. Dit zou moeten zorgen voor een beter inzicht. Patiënten verlaten de raadpleging in elk geval zichtbaar meer gerustgesteld.

Een normale aorta (l.) vs. verbrede aorta of aneurysma (r.).

Evaluatie en uitbreiding naar andere aandoeningen

Omdat de ervaring met het gebruik van 3D-modellen voor patiënteneducatie nog beperkt is, koppelt de afdeling Vaatheelkunde het gebruik hiervan voorlopig nog aan een kleine patiëntenbevraging. Zo hopen we meer inzicht te krijgen in de ervaring voor de patiënt: Wat wordt precies als meerwaarde ervaren en wat kan nog beter? Bij een positieve evaluatie kan dit project uitgebreid worden naar andere aandoeningen.

Gerelateerd

Laatste aanpassing: 8 april 2021