Thuis omgaan met de afvalstoffen van immuuntherapie

Zoals met alle geneesmiddelen kunnen resten van uw behandeling worden uitgescheiden langs de lichaamsvochten (zoals urine).

Voor immunotherapie zijn er geen schadelijke effecten bekend voor de mensen in uw omgeving.

In het ziekenhuis hanteren we voor alle behandelingen tegen kanker uit voorzorg de volgende adviezen. Als u dat wenst, kunt u hier thuis ook rekening mee houden.

  • Plas altijd zittend op het toilet om spatten te voorkomen.
  • Spoel het toilet altijd tweemaal door met gesloten deksel.
  • Was uw handen grondig na gebruik van het toilet.
  • Wees voorzichtig met het opruimen van braaksel. Doe dat zo nodig met handschoenen aan.
Laatste aanpassing: 10 juni 2020