Complicaties van een orthodontische behandeling

Na het plaatsen van bijna elke beugel, is het normaal dat je wat last hebt. Gedurende de eerste dagen na het plaatsen van de apparatuur en na activatie van de apparatuur voel je waarschijnlijk wat druk, ongemak en eventueel pijn. Je zal tijd nodig hebben om te wennen aan de nieuwe apparatuur in je mond.

Ernstige complicaties komen binnen de orthodontie gelukkig zelden voor. Desalniettemin moeten deze risico’s in overweging genomen worden, voordat men besluit een orthodontische behandeling te starten. Enkele eventuele complicaties worden hieronder verder toegelicht.

Ontkalkingen (white spots) en cariës

Een uitstekende mondhygiëne en een regelmatige controle door je tandarts zijn essentieel tijdens een orthodontische behandeling.

Bij onvoldoende poetsen kunnen er blijvende verkleuringen van het tandglazuur (ontkalking) en ontsteking van het tandvlees ontstaan.

Deze problemen worden niet veroorzaakt door de orthodontische behandeling, maar de behandeling kan het risico wel vergroten.

Kaakgewrichtsklachten

In een enkel geval kunnen er tijdens de orthodontische behandeling kaakgewrichtsklachten ontstaan of bestaande klachten kunnen verergeren. Kaakgewrichtsklachten gaan meestal vanzelf weer over. Als dit niet het geval is, dient er verwezen te worden naar een specialist van het kaakgewricht.

Wortelresorptie

De wortels van de tanden kunnen korter worden tijdens de orthodontische behandeling.

Beperkte wortelresorptie is een algemeen aanvaard neveneffect van de orthodontische behandeling. Het is niet precies geweten wat de oorzaak hiervan is, maar erfelijke aanleg en een trauma in het verleden kunnen hierbij een rol spelen. Het is ook niet te voorspellen welke patiënten wortelresorptie zullen krijgen.

Als een belangrijke hoeveelheid wortelresorptie geconstateerd wordt tijdens de behandeling, kan jouw orthodontist besluiten om tijdelijk een pauze in de behandeling in te lassen, ofwel om de behandeling voortijdig te beëindigen.

Recidief

Tanden zijn geneigd om na hun correctie hun oorspronkelijke tandstand weer op te zoeken. Dit noemen we recidief.

Om dit tegen te gaan zal na het beëindigen van de orthodontische behandeling altijd een retentieplaat of spalk geplaatst worden om deze relaps tegen te gaan. De orthodontist zal bepalen welk type retainer er geplaatst zal worden.

Recessies

Tijdens een orthodontische behandeling, zullen de tanden van plaats en stand veranderen.

In enkele gevallen kan je tandvlees zich terugtrekken, zeker als je beschikt over een dunner type tandvlees. Het terugtrekken van het tandvlees vergroot de kans op gevoelige tanden. Een uitstekende mondhygiëne en goede poetstechniek zijn belangrijk om hier het probleem niet te verergeren.

Laatste aanpassing: 20 april 2020