Retentie na orthodontie

De vaste apparatuur is verwijderd en je bent nu klaar met de orthodontische behandeling. De tanden en kiezen moeten echter nog aan hun nieuwe stand wennen. Ze hebben namelijk de neiging om terug te gaan naar hun oorspronkelijke positie (de oude tandstand). Om dat te voorkomen, organiseren wij na de vaste apparatuur een retentieprotocol.

Afspraken

Tandheelkunde

De retentie bestaat meestal uit een retentieplaat (beugel) in de bovenkaak en een spalk (draadje) in de onderkaak.

Retentieplaat (beugel)

De beugel bestaat uit kunsthars met metalen ankertjes om de tanden in de plaat op zijn plaats te houden. Je kan de beugel zelf in- en uitdoen.

Hoe lang moet je de beugel dragen?

De eerste twee jaar zal je de beugel elke nacht dragen. Volg steeds het individuele advies van jouw orthodontist.

Tijdens de daarop volgende controles zal dat geleidelijk afgebouwd worden.

Onderhoud

De beugel moet elke dag gepoetst worden met water, handzeep en een tandenborstel.

Tandspalk (draadje)

In de onderkaak wordt er achter de tanden van hoektand tot hoektand een metalen draadje geplaatst. Daardoor proberen we te vermijden dat de tanden zouden gaan draaien naar de oude tandstand.

Deze spalk zal permanent blijven zitten.

Hygiëne

Het gebruik van flosdraad in het onderfront is nu niet meer mogelijk. Aan de hand van een tandenstoker, rager of GUM-pick kan je onder de spalk en tussen de tanden dagelijks de tandplak verwijderen.

Aandachtspunten

Vermijd het afbijten van hard voedsel en het maken van hefboombewegingen met pennen, tandenstokers ...

Controles en opvolging

Je bent zelf verantwoordelijk om naar de controles te komen, zodat de beugel en spalk gecontroleerd kunnen worden door de orthodontist. Ook moet je zelf opvolgen of de draad nog aan elke tand vastzit.

Wat als de beugel stuk is?

Wanneer er een stukje van de beugel afbreekt of hij te los komt te zitten, neem je meteen contact op met je orthodontist zodat de beugel hersteld kan worden. Als je de beugel niet meer draagt, bestaat het risico op tandverplaatsing.

Wat als de tandspalk of draad loszit?

Indien de spalk loskomt van een of meerdere tanden, neem dan zo snel mogelijk contact op met je orthodontist voor een herstelling. De tanden kunnen op korte termijn verplaatsen.

Trek de draad niet zelf los. Probeer met was de draad tijdelijk vast te plakken zodat hij niet prikt of stoort.

Raak je de beugel kwijt of verwijder je zelf de draad? Dan zijn wij genoodzaakt om, als je dat zelf wenst, een nieuwe beugel of draad te vervaardigen en aan te rekenen. 

 

Laatste aanpassing: 13 oktober 2020