Klinische studies systeemsclerose

Nintedanib in de behandeling van systeemsclerose-geassocieerd interstitieel longlijden (NCT02597933- Boehringer-Ingelheim)

Een fase 3 dubbel-blind gerandomiseerde placebo gecontroleerde studie die de veiligheid en de doeltreffendheid van oraal nintedanib (tyrosine kinase inhibitor) evalueert bij patienten met systeemsclerose (ziekteduur <5 jaar) en geassocieerd interstitieel longlijden. 

Riociguat in de behandeling van vroege diffuse systeemsclerose (NCT02283762- RISE studie- Bayer)

Een fase 2 dubbel-blind gerandomiseerde placebo gecontroleerde studie die de veiligheid en de doeltreffendheid van oraal riociguat (guanylaat cyclase stimulator) evalueert bij patiënten met systeemsclerose (ziekteduur <1.5 jaar) met ernstige uitbreidende huidfibrose. 

Tocilizumab in de behandeling van vroege diffuse systeemsclerose (NCT02453256-FocuSSced studie- Roche)

Een fase 3 dubbel-blind gerandomiseerde placebo gecontroleerde studie die de veiligheid en de doeltreffendheid van subcutaan tocilizumab (anti-interleukine 6 monoklonaal antilichaam) evalueert bij patienten met systeemsclerose (ziekteduur <5 jaar) met ernstige uitbreidende huidfibrose. 

UVA1 in de behandeling van morfea/gelokaliseerde scleroderma

Retrospectieve cohortstudie bij patiënten met ernstige uitbreidende huidfibrose. 

Laatste aanpassing: 10 november 2020