Schisis met tandenboogspleet

Gnathoschisis
Aangeboren opening in de kaakspleet. Meestal in combinatie met een lipspleet en/of een verhemelte spleet. Kan enkelzijdig of dubbelzijdig voorkomen.

Afspraken

  • +32 16 33 23 28 - op maandag, dinsdag en donderdag

  • Jaarlijkse afspraak nodig? U moet zelf geen contact opnemen voor uw jaarlijkse afspraak. Wij bellen u op om een afspraak vast te leggen. Afhankelijk van de planning kan dit langer zijn dan 1 jaar.

Gevolgen tandenboogspleet

Een tandenboogspleet heeft een invloed op:

  • Vorm van de tandenboog
  • Doorbreken van de bovenhoektand (en de kleine snijtand)
  • Articulatie (spraak)

Van kleine inkeping tot spleet van de volledige tandenboog

Een tandenboogspleet kan variëren in ernst van een incomplete, onzichtbare spleet, waarbij de kaakboog gewoon door lijkt te lopen (er zit dan geen bot onder het slijmvlies) tot een volledige spleet van de kaakwal, waarbij ook de neusbodem open is en de vorm van de neus in variabele mate aangetast is.

Een tandenboogspleet is in de regel vergezeld van een spleet in de lip en/of het verhemelte.

Behandeling

Om een normale tanddoorbraak (eruptie) van de bovenhoektand (en kleine snijtand) mogelijk te maken wordt een tandenboogspleet heelkundig hersteld op de leeftijd van 9 tot 11 jaar, afhankelijk van het ontwikkelingsstadium van de nog niet doorgebroken blijvende bovenhoektand (en de kleine snijtand).

Vanaf het vijfde of zesde jaar worden met tussenpozen röntgenfoto’s gemaakt. Deze operatie, waarbij ook de bodem van de neus zo symmetrisch mogelijk hersteld wordt, wordt ook wel bot in gnatho- of BIG-procedure genoemd.

Op het moment van de BIG-procedure wordt de spleet gesloten met wat bot afkomstig uit de bekkenkam of een enkele keer met bot uit de kinregio. Als de chirurg bot uit de kin gebruikt, maakt hij achter de lip (voor de tandenrij) een sneetje door het tandvlees - aan de buitenkant is hier niets van te zien.

BIG-procedure op kindermaat

Laatste aanpassing: 30 april 2021