Werken tijdens en na bestralingsbehandeling

Overwegen om terug te starten met uw werk kan heel wat vragen en emoties oproepen.

Wanneer u met kanker geconfronteerd wordt, kunnen uw kijk op het leven, uw verwachtingen en toekomstvisie veranderen.

Overwegen om terug te starten met uw werk kan dan ook heel wat vragen en emoties oproepen:

 • U wilt zo vlug mogelijk terug aan het werk maar u wordt geconfronteerd met beperkingen die ontstaan zijn door uw ziekte en behandeling.
 • Misschien is voor u het moment gekomen om te evalueren hoe u naar uw werksituatie keek: wat voelde er niet goed en wilt u vermijden, wat wilt u behouden en wat ziet u zeker niet meer zitten?
 • Wat als u met uw wensen en verwachtingen niet terecht kunt bij uw werkgever en u toch terug aan het werk moet omwille van uw inkomen en sociale zekerheid?

Wettelijke regelingen

 • Wanneer u in ziekteverlof bent kunt u tijdens uw behandelingsperiode opgeroepen worden om op controle te gaan bij de adviserend arts van uw ziekenfonds. U kunt naar deze controle gaan, of u kunt aan uw behandelende arts een attest vragen waarin staat tot wanneer uw behandeling loopt en zo deze afspraak uitstellen tot na de behandeling.
 • U overlegt best met uw behandelende arts wanneer u na een periode van ziekteverlof terug gaat werken.
 • Daarnaast moet u steeds aan de adviserend arts van uw ziekenfonds de toestemming vragen om het werk (gedeeltelijk) te hervatten. Hij zal nagaan welke arbeid bij de aandoening past: duur, tijdstip, inhoud …
 • U kunt vooraf overleggen met uw werkgever of er aanpassingen voor u mogelijk zijn (zoals aanpassing van de taakinhoud, van het aantal werkuren …).
 • Bespreek ook samen met de adviserend arts op welke manier u aan de slag gaat of kunt blijven:
  • Progressieve tewerkstelling (uw urenpakket flexibel aanpassen aan uw gezondheidstoestand)
  • Deeltijdse tewerkstelling
  • Voltijdse tewerkstelling
 • Bent u niet in ziekteverlof, maar denkt u er toch aan om tijdelijk het werk te onderbreken, dan kunt u ook beroep doen op het tijdskrediet of loopbaanonderbreking. Binnen dit stelsel kunt u de arbeidsovereenkomst volledig of gedeeltelijk onderbreken. Er bestaan verschillende vormen van tijdskrediet. Meer info vindt u via www.rva.be.

Solliciteren: wat vertel ik (niet)?

Volgens de wet bent u verplicht om alles te melden wat van direct belang is voor het uitoefenen van de job. U bent echter niet verplicht om een antwoord te geven op vragen over uw gezondheidstoestand.

Op welke manier kunt u toch vertellen over uw ziekte? Het is belangrijk om de situatie in eigen handen te nemen, en bondig te vertellen wat er aan de hand is. Daarna brengt u het gesprek zo snel mogelijk terug op de job en de kwaliteiten die u daarvoor heeft. Formuleer alles zo positief mogelijk.

Meer informatie

Vraag een sociaal werker.

Laatste aanpassing: 22 december 2020