Vervoer tijdens uw bestralingsbehandeling

Door de aard van uw behandeling is het mogelijk dat u moeite hebt om in het ziekenhuis te geraken. Er zijn verschillende mogelijkheden die u hierbij kunnen helpen, hetzij praktisch, hetzij financieel.

Door de aard van uw behandeling is het mogelijk dat u moeite hebt om in het ziekenhuis te geraken. Er zijn verschillende mogelijkheden die u hierbij kunnen helpen, hetzij praktisch, hetzij financieel.

Naar het ziekenhuis komen

 • Misschien kunt u zelf met de eigen wagen rijden of is er een familielid, een vriend, een buur… die u naar de bestralingsafdeling kan brengen.
 • UZ Leuven is ook bereikbaar via het openbaar vervoer.
 • Sommige ziekenfondsen organiseren ziekenvervoer voor hun leden. Ze hebben hiervoor een contract afgesloten met een taxibedrijf of met een dienst ziekenvervoer. Het persoonlijk aandeel in de kosten is verschillend naargelang het ziekenfonds. 
 • U kunt bij de Mindermobielencentrale in uw gemeente of bij het OCMW navragen of u een beroep kunt doen op de (te betalen) vrijwilligersdienst. In Limburg hebben enkele gemeenten een gelijkaardige vrijwilligerswerking: Anders Mobiel Limburg.

Tip: de organisatie van het vervoer bij radiotherapie is erg verschillend naargelang de regio of het ziekenfonds. Hebt u hierover vragen, neem dan contact op met de sociaal werker van de afdeling.

Gratis parkeren in parking West

 • U kunt voor uw radiotherapiesessies gratis parkeren op parking West.
 • Vraag bij de start van uw behandeling een parkeerbadge op het secretariaat van radiotherapie. Met die badge kunt u gratis parkeren. U ontvangt ook een folder met meer uitleg over het gebruik van de badge en parkeren tijdens uw radiotherapiesessies.

Terugbetaling reiskosten

 • Voor uw verplaatsingen naar de dienst radiotherapie hebt u in het kader van de verplichte verzekering recht op een tussenkomst van het ziekenfonds, ook als u op controle komt na de behandeling. De terugbetaling wordt als volgt geregeld:
  • openbaar vervoer: integrale terugbetaling van een ticket tweede klasse
  • eigen vervoer: als u met de wagen komt, voorziet het ziekenfonds een tussenkomst van 0,25 euro per kilometer zonder beperking in het aantal kilometers.
  • een aantal ziekenfondsen hebben de wettelijke tussenkomst vanuit de aanvullende verzekering verhoogd
 • Sommige ziekenfondsen hebben een overeenkomst met vervoersdiensten die patiënten aan een verminderd tarief naar het ziekenhuis brengen
 • Vraag na bij uw hospitalisatieverzekering of deze een tussenkomst in de reiskosten voorziet.
 • Sommige ziekenfondsen vergoeden ook bij langdurige hospitalisatie de verplaatsingskosten gemaakt tijdens het weekend van het ziekenhuis naar huis en terug. Het ziekenfonds kan u hierover informatie geven.
 • Na uw laatste bestraling wordt een ondertekend attest voor terugbetaling van uw vervoersonkosten met een bijhorende lijst van al uw verplaatsingen naar u thuis verzonden. Dit formulier bezorgt u aan het ziekenfonds of aan de vervoersdienst. Wilt u dat het attest rechtstreeks aan de vervoerder wordt bezorgd? Meld dit aan de verpleegkundige van het toestel.

Zelf rijden tijdens uw behandeling

Bepaalde medicijnen of behandelingen kunnen een invloed hebben op uw rijgedrag.

Als u een verminderd zichtvermogen, aandoeningen van de hersenen, het ruggenmerg, de zenuwen of spieren hebt, vraag dan uitdrukkelijk aan uw behandelende arts advies over rijgeschiktheid.

De arts beoordeelt welke medicijnen of behandelingen een ongunstig effect kunnen hebben op uw rijgeschiktheid. De arts geeft ook aan hoelang zijn advies geldt. Vraag eventueel een attest waarin hij uw rijgeschiktheid bevestigt. Als u tegen het advies van de arts toch met de wagen rijdt, kan de verzekering u bij een ongeval aansprakelijk stellen.

Voor medicijnen die u vrij bij de apotheker kunt kopen (bv. hoestsiroop) draagt u zelf de verantwoordelijkheid. Onderschat de mogelijke effecten niet en lees dus aandachtig de bijsluiter.

Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij CARA (Centrum voor rijgeschiktheid en voertuigaanpassingen), Haachtsesteenweg 1405, 1130 Brussel
tel. 02 244 15 52 - email: cara@bivv.be 

Meer informatie

Vraag een sociaal werker.

Laatste aanpassing: 17 december 2021