Kosten en financiële tussenkomsten bij uw bestralingsbehandeling

Hoeveel kost een behandeling? Wat betaalt uw hospitalisatieverzekering?

Zijn er bijkomende kosten bij een bestralingsbehandeling?

De kosten van een bestralingsbehandeling zijn ten laste van het ziekenfonds. Het remgeld voor maximaal twee consultaties valt te uwen laste, ongeacht of u twee of meerdere keren door de arts gezien wordt. Als u ervoor kiest om privé gevolgd te worden door een bepaalde arts mag een bijkomend ereloon gevraagd worden.

Mogelijke bijkomende kosten zijn de producten voor wondverzorging zoals zalf of verbandmateriaal. Ook het dagelijkse vervoer naar het ziekenhuis is een bijkomende kost, al wordt een gedeelte terugbetaald door het ziekenfonds. Meer informatie over het vervoer kunt u nalezen op de pagina Vervoer tijdens uw behandeling.

Hospitalisatieverzekering

  • De hospitalisatieverzekering betaalt de kosten van verzorging en behandeling die rechtstreeks samenhangen met de opname in het ziekenhuis en die veroorzaakt worden binnen een termijn van 1 maand voor en 3 maanden na de bedoelde opname in het ziekenhuis.
  • De hospitalisatieverzekering komt soms ook tussen bij een ambulante behandeling: de polis vermeldt een aantal ernstige ziekten, waaronder kanker, die recht geven op een tussenkomst, zelfs als er geen ziekenhuisopname aan verbonden is. In geval van een ernstige ziekte is de verzekeringstussenkomst niet beperkt in tijd. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u een medisch attest bij uw hospitalisatieverzekering indienen met de melding van de aard van de ziekte en de diagnosedatum. U kunt dit attest vragen aan de behandelende arts van de bestralingsafdeling. U moet dit attest, na de diagnose, slechts eenmaal indienen.

Vraag zeker na bij uw hospitalisatieverzekering welke kosten zij terugbetaalt: behandeling en onderzoeken, vervoersonkosten, hulp aan huis, medicatie, aankoop van een pruik, bepaalde verzorgingsproducten … Deze kostendekking is verschillend naargelang de polis van de hospitalisatieverzekering.

Kankerfonds

Kanker is behalve fysiek en moreel dikwijls ook financieel zwaar. Om tegemoet te komen aan de financiële noden van kankerpatiënten, bieden verschillende instanties financiële steun (ziekenfonds, OCMW, overheid, ...). Toch kan het zijn dat de ziektekosten voor u bijzonder problematisch zijn. Dan kan u een beroep doen op het Kankerfonds. Het Kankerfonds kent steun toe op basis van bepaalde voorwaarden zoals gezinsinkomen, maandelijkse kosten, verhouding tussen minimale op te leggen ziektekosten en het inkomen, ... Als het fonds steun toekent, krijgt u per jaar een eenmalige steun per dossier dat wordt aangevraagd. Zowel de Kom op tegen Kanker als de Stichting tegen Kanker bieden dit Kankerfonds aan.

Informeer bij de sociale dienst of u recht hebt op het Kankerfonds. De aanvraag bij het Kankerfonds gebeurt via een sociaal hulpverlener van het OCMW, ziekenfonds of van het ziekenhuis. U kunt dus zelf geen aanvraag indienen.

Buitenlandse patiënten

  • Komt u uit een land dat aangesloten is bij de Europese Gemeenschap dan moet u voor de bestralingsbehandeling start een S2-document hebben. Dit betekent dat uw verzekering akkoord gaat met de medische behandeling en meestal ook in de onkosten tegemoetkomt. Het S2-document dient u aan de inschrijvingen af te geven.
  • Als u uit een ander land komt, of geen S2-document hebt, worden er in samenspraak met de medische administratie voor uw behandeling afspraken gemaakt omtrent de betalingsregeling.

Dien, voor de behandeling begint, bij uw verzekeringsmaatschappij de aanvraag in voor een financiële tussenkomst aan de hand van een behandelplan (te vragen aan uw arts) en een kostenraming.

Lees ook de brochure: financiële informatie voor buitenlandse patiënten

Meer informatie

Vraag een sociaal werker.

Laatste aanpassing: 5 juni 2023