Formulieren en info over terugbetaling voor verwijzers

Aanvraagformulieren en info over terugbetaling van radiologische beeldvorming voor zorgverleners

Aanvraagformulier radiologische beeldvorming voor zorgverleners

DOCX

Verhoogde terugbetaling voor risicopatiënten borstkanker

Voor asymptomatische patiënten met een sterk verhoogd risico op borstkanker (life time risk van 30% of meer) is er een terugbetaling van de jaarlijkse mammografie, echografie en MR-scan voorzien.

Instructies voor verwijzers

 • Bezorg het notificatieformulier ingevuld en ondertekend aan een adviserend geneesheer.
 • Vermeld bij elk volgend voorschrift voor mammografie, echografie of MR-scan het verhoogd risicoprofiel en het notificatienummer.

Voorwaarden

 • De verhoogde terugbetaling geldt enkel voor asymptomatische patiënten. Voor andere patiënten vraagt u een diagnostisch onderzoek en betaalt de patiënt het gewone remgeld.
 • Een mammografie, echografie en MR-scan die onder de terugbetalingsregeling vallen, mogen niet op dezelfde dag worden uitgevoerd als een van volgende onderzoeken:
  • Screeningsmammografie
  • Diagnostische mammografie
  • Diagnostische echografie
  • Punctiebiopsie
  • Standaard MR-scan
 • Mammografie en echografie zijn slechts 1x per jaar vergoedbaar. Extra onderzoeken moeten gemotiveerd worden.
 • Een NMR kan maar 1x per jaar worden vergoed.
Laatste aanpassing: 24 januari 2020