Welke medewerkers komt u tegen?

Alle UZ Leuven-medewerkers dragen een badge met hun naam en foto. Aan de kleur van de badge ziet u tot welke beroepsgroep de medewerker behoort.

Geel

Artsen en tandartsen

Lichtgroen

Zorgverleners die rechtstreeks in contact komen met patiënten, zoals verpleegkundigen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten …

Donkergroen

Zorgverleners die de patiëntenzorg ondersteunen, zoals sociaal werkers, pastors, laboratiumtechnologen …

Grijs

Administratieve medewerkers, bijvoorbeeld van de financiële dienst, personeelsdienst …

Blauw

Algemene medewerkers, bijvoorbeeld bij de technische dienst, schoonmaak, keuken …

UZ Leuven is een universitair ziekenhuis. Dat betekent dat het ziekenhuis actief bijdraagt aan het opleiden van nieuwe zorgverleners. Daarom kunt u ook onderzocht, behandeld of verzorgd worden door artsen, verpleegkundigen en paramedici in opleiding. Dat gebeurt altijd onder toezicht van een lid van de vaste medische, verpleegkundige of paramedische staf die verantwoordelijk is voor uw zorg.

Het is ook mogelijk dat tijdens uw ingreep een extern technisch adviseur aanwezig is. Die kan enkel aanwezig zijn om technisch advies te geven over materiaal dat wordt gebruikt tijdens de ingreep. Die persoon is ook gebonden aan discretie en vertrouwelijkheid.

Laatste aanpassing: 10 januari 2023