Centrale aansprakelijkheid

Alle beroepsbeoefenaars die handelen in opdracht van UZ Leuven, zijn verzekerd via de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van het ziekenhuis (=centrale aansprakelijkheid).

De aansprakelijkheid voor de naleving van de rechten van de patiënt door beroepsbeoefenaars (arts-specialisten, verpleegkundigen, …) ligt bij UZ Leuven (centrale ziekenhuis-aansprakelijkheid). Alle beroepsbeoefenaars die handelen in opdracht van UZ Leuven, zijn verzekerd via de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van het ziekenhuis.

Als u meer informatie wenst over de rechtsverhouding tussen een bepaalde beroepsbeoefenaar en UZ Leuven, kan u contact opnemen via de ombudsdienst.

Laatste aanpassing: 1 juli 2024