Even uit de kamer? Onze vrijwilligers staan voor je klaar

Patiënten die op campus Gasthuisberg verblijven, kunnen een vrijwilliger inschakelen om hen even uit de kamer te begeleiden. Zo dragen we bij aan het welzijn van onze gehospitaliseerde patiënten.

Een luchtje scheppen, de benen eens strekken, wat snuisteren in het winkeltje in de ontvangsthal … Wie als patiënt al eerder in het ziekenhuis verbleef, kan het beamen: even uit de kamer komen, kan deugd doen. Heeft de patiënt daarbij begeleiding nodig? Dan kan die een beroep doen op een vrijwilliger, die met plezier een handje toesteekt.

Wie kan een beroep doen op deze vrijwilligers?

Alle patiënten die voor meerdere dagen gehospitaliseerd zijn op campus Gasthuisberg:

  • patiënten die zelf kunnen stappen én patiënten die zich per rolstoel of met een ander loophulpmiddel verplaatsen;
  • patiënten die Nederlands spreken én patiënten die een andere taal spreken;
  • patiënten zonder beperkingen én patiënten met beperkingen.

Waarvoor kan je een beroep doen op een vrijwilliger?

De vrijwilliger begeleidt de patiënt bijvoorbeeld naar het winkeltje, de bankautomaat, de cafetaria, de kapel, de rokerszone of tijdens een wandeling buiten. Kortom, elke verplaatsing op de campus van het ziekenhuis die geen medisch of onderzoeksdoel heeft.

Hoe vraag je een vrijwilliger aan?

De aanvraag voor een vrijwilliger die een patiënt even uit de kamer komt halen, verloopt via de zorgverlener. De patiënt vraagt dus begeleiding aan bij een verpleegkundige op de afdeling.

  • In de voormiddag (tussen 9 en 12 uur) registreert een vrijwillige dispatcher alle aanvragen.
  • In de namiddag worden de aanvragen uitgevoerd door de andere aanwezige vrijwilligers.

Opgelet: patiënten kunnen dus enkel in de namiddag uit hun kamer begeleid worden.

Belangrijk om te weten

Nee, de aanvraag voor een vrijwilliger die een patiënt even uit de kamer komt halen, verloopt steeds via de zorgverlener. De patiënt vraagt dus begeleiding aan bij een verpleegkundige op de afdeling.

De patiënt mag in de aanvraag een datum en een tijdstip meegeven waarop het wel of niet past. De vrijwillige dispatcher probeert hiermee zoveel mogelijk rekening te houden. Afhankelijk van het aantal aanvragen per dag kan het toegewezen moment afwijken van dat richtmoment.

De vrijwilliger is in principe beschikbaar zolang de patiënt begeleiding naar een gewenste plek nodig heeft. Afhankelijk van het aantal aanvragen per dag kan de begeleiding korter of langer duren.

Nee, de vrijwilligers zijn enkel in de namiddag beschikbaar om patiënten even uit de kamer te begeleiden.

Zeker. Ook patiënten die gebruik maken van een rolstoel of loophulpmiddel kunnen beroep doen op een vrijwilliger om even uit de kamer begeleid te worden.

Neen, vrijwilligers zijn hier niet voor opgeleid. Een verpleegkundige op de afdeling zal de patiënt in de rolstoel helpen, zodat die tijdig kan opgehaald worden door de vrijwilliger. Wanneer de vrijwilliger de patiënt terug naar de kamer brengt, neemt een verpleegkundige opnieuw over.

Dat kan, zolang het vooraf goed wordt gecommuniceerd bij de aanvraag.

Nee, de vrijwilligers zijn enkel actief op campus Gasthuisberg en begeleiden patiënten niet buiten het ziekenhuis.

Laatste aanpassing: 25 januari 2024