Identificatiebandje

Draag uw identificatiebandje gedurende uw hele ziekenhuisverblijf. Als het door omstandigheden toch zou loskomen, vraag dan een nieuw bandje aan uw verpleegkundige. Kijk na of alle informatie op het bandje correct is.
Identificatiebandje

Zorgverleners vragen uw naam

Tijdens een opname in het ziekenhuis, komt u in contact met heel wat zorgverstrekkers (artsen, verpleegkundigen, …) die samen verantwoordelijk zijn om u te omringen met de beste zorgen.

Iedere zorgverlener heeft daar een bijdrage in. Omdat het op elk moment belangrijk is dat iedereen goed weet wie u bent, zal u merken dat men op verschillende momenten tijdens uw behandeling opnieuw vraagt naar uw naam en geboortedatum of uw identificatiebandje controleert op deze gegevens.

Bij het toedienen van medicatie gebeurt dit via het scannen van de barcode op het identificatiebandje.

Laatste aanpassing: 24 januari 2020