Identificatiebandje

Om uw identificatie te vergemakkelijken, vragen wij u het identificatiearmbandje tijdens uw opname te dragen.

U krijgt dit armbandje bij uw opname op de spoedgevallendienst of aan de inschrijvingen. 

Kijk na of alle informatie op het bandje correct is.

Doe dit armbandje niet uit en waarschuw de verpleegkundige als het door omstandigheden toch zou loskomen of bij eventuele beschadiging.

De verpleegkundige zal de barcode op uw armbandje inscannen vóór elke medicatietoediening.

Identificatiebandje

Zorgverleners vragen uw naam

Tijdens een opname in het ziekenhuis, komt u in contact met heel wat zorgverstrekkers (artsen, verpleegkundigen, …) die samen verantwoordelijk zijn om u te omringen met de beste zorgen.

Iedere zorgverlener heeft daar een bijdrage in. Omdat het op elk moment belangrijk is dat iedereen goed weet wie u bent, zal u merken dat men op verschillende momenten tijdens uw behandeling opnieuw vraagt naar uw naam en geboortedatum of uw identificatiebandje controleert op deze gegevens.

Bij het toedienen van medicatie gebeurt dit via het scannen van de barcode op het identificatiebandje.

Laatste aanpassing: 5 mei 2024