Verwijsprocedure protontherapie voor buitenlandse patiënten

Aanvraag voor protontherapiebehandeling bij PARTICLE

 1. Voor wie?
  1. Voor patiënten met zogenaamde standaardindicaties voor protontherapie in België kan een aanvraag voor protontherapie ingediend worden bij PARTICLE. Een overzicht van de indicaties en criteria vindt u hier.
  2. Bij twijfel of een indicatie in aanmerking komt voor protontherapie – zelfs als deze niet op de lijst van standaardindicaties staat – kan men steeds PARTICLE contacteren en/of het registratieformulier invullen.
 2. Door wie? De radiotherapeut-oncoloog van het verwijzend centrum stuurt een aanvraag voor protontherapie naar PARTICLE.
 3. Hoe? Dit kan via volgend online registratieformulier, dat beschikbaar is in verschillende talen. In geval er problemen zouden zijn met het registratieformulier, kan men een mail sturen naar protontherapy@uzleuven.be. PARTICLE stuurt u daarna een beveiligde link om deze info te bezorgen.
 4. Beoordeling?
  1. Alle aanvragen voor protontherapie worden wekelijks besproken op de zogenaamde Proton Round. Dit multidisciplinair overleg vindt elke maandagnamiddag om 13.30 uur plaats (behalve op feestdagen).
  2. Enkel wanneer het registratieformulier volledig werd ingevuld en alle noodzakelijke informatie beschikbaar is, en dit uiterlijk op vrijdag op 12.00 uur ’s middags, wordt de patiënt besproken op de eerstvolgende Proton Round.
  3. De verwijzende radiotherapeut-oncoloog ontvangt een Teams-link voor deelname aan de Proton Round en stelt de casus zelf voor. Indien van toepassing wordt ook de pediatrisch-oncoloog uitgenodigd om deel te nemen aan de bespreking.
  4. In sommige gevallen is het mogelijk dat PARTICLE bijkomende informatie opvraagt alvorens een beslissing te kunnen nemen.

Na de aanvraag bij PARTICLE

In geval van een positieve beslissing kan de patiënt zich laten behandelen met protontherapie in PARTICLE, mits voorafgaande betaling(garantie) en getekend toestemmingsformulier.

Laatste aanpassing: 12 mei 2023