Verwijsprocedure voor protontherapie voor buitenlandse patiënten

Informatie voor verwijzers over welke buitenlandse patiënten in aanmerking komen voor protontherapie, hoe de aanvraag wordt ingediend en hoe de opvolging tijdens en na de behandeling verloopt.

Deze procedure is van toepassing op niet-Belgische patiënten. Voor Belgische patiënten is er een andere procedure.

Wie kan verwijzen?

Als patiënt is het niet mogelijk om zelf rechtstreeks een aanvraag te doen bij ons voor een behandeling met protontherapie. Indien u zich afvraagt of protontherapie een optie voor u zou kunnen zijn, dan bespreekt u dit daarom best eerst met uw behandelend radiotherapeut-oncoloog.

Aanvraag

  1. De radiotherapeut-oncoloog van het verwijzend centrum stuurt een aanvraag voor protontherapie naar PARTICLE. Dit kan via volgend online registratieformulier dat beschikbaar is in verschillende talen. In geval er problemen zouden zijn met het registratieformulier, kan men ook een mail sturen naar protontherapy@uzleuven.be met de vraag om een patiënt aan te melden zonder daarbij reeds vertrouwelijke informatie in de mail zelf te vermelden. PARTICLE stuurt u daarna een beveiligde link om deze info te bezorgen.
  2. Alle aanvragen voor protontherapie worden besproken op de zogenaamde proton round. Dit multidisciplinair overleg vindt elke maandagnamiddag plaats om 13u30 (behalve op feestdagen). Enkel wanneer het registratieformulier volledig werd ingevuld en alle noodzakelijke informatie beschikbaar is, uiterlijk op vrijdag om 12u ‘s middags, zal de patiënt besproken worden op de eerstvolgende proton round. Idealiter stelt de verwijzende radiotherapeut-oncoloog de casus voor.
  3. Na afloop van de proton round zal het verwijzend centrum op de hoogte gebracht worden van de beslissing tot behandeling met protontherapie in PARTICLE. In geval van een positieve beslissing kan de patiënt zich laten behandelen met protontherapie in PARTICLE, mits voorafgaande betaling(garantie).
Laatste aanpassing: 23 februari 2021