Protontherapiecentrum: het gebouw

ProteusOne

Bouw

Het gebouw werd gerealiseerd met een bouwteam formule, bestaande uit aannemer BAM Contractors, architecten dJGA, AR-TE, ingenieursbureau MACOBO-STABO en veiligheidscoördinator VEKMO.

Ontwerp

De essentie van het ontwerp van het gebouw bestond erin om deze hoogtechnologische vorm van bestraling op een kwalitatieve en veilige manier te kunnen aanbieden aan de zorgbehoevende patiënt.

Het gebouw is verder dusdanig ontworpen dat stress-verhogende factoren zoveel mogelijk worden weggenomen. Hiervoor werd onder andere optimaal gebruik gemaakt van natuurlijk daglicht. Het nieuwe gebouw bevindt zich weliswaar grotendeels ondergronds, maar door het terrasvormige volume en enkele patio’s kan het daglicht tot diep in het gebouw gebracht worden.

Verder wordt ook de nodige aandacht geschonken aan de belevingswaarde, door onder meer te zorgen voor voldoende ruimtelijkheid en openheid, een overzichtelijke indeling en gebruik van hoogwaardige materialen.

Er werd niet alleen gedacht aan de beleving binnenin het gebouw. Door de terrassen met daktuinen wordt er ook een landschappelijke meerwaarde gecreëerd.

Verder is in de nieuwbouw ook een uitbreiding van de dienst radiologie ondergebracht, meer specifiek voor magnetische resonantie (MR) scanners. Dergelijk ontwerp bevordert sterk het gezamenlijk functioneren van de twee diensten. Via een gezamenlijke wachtzaal zullen patiënten naar het proton en/of MR-centrum begeleid worden. Ook de inductieruimte en ontwaakzalen voor anesthesie, worden gebruikt door beide diensten.

Evolutie van de bouw

De evolutie van de bouw van het protoncentrum in 3 minuten
Laatste aanpassing: 24 mei 2022