Popliteaal entrapment syndroom

Als gevolg van een anatomische variant wordt de slagader in de kniekuil bij elke buiging van de knie gekneusd. Door dit herhaaldelijk microtrauma wordt de knieslagader beschadigd waardoor op termijn ofwel een vernauwing ofwel een uitzetting van de slagaderwand kan optreden.

Maak afspraak

Specialisten


Symptomen

Het voornaamste kenmerken van popliteaal entrapment syndroom is pijn of vermoeidheid in het been bij inspanning (bv. lopen, wandelen).

De pijn treedt altijd op na dezelfde inspanning en verdwijnt snel in rust.

De klachten verdwijnen zodra u stopt met de inspanning (u moet hiervoor niet gaan zitten).

Risicofactoren

Popliteaal entrapment syndroom komt vaker voor bij jonge personen, meestal tussen 20 en 40 jaar.

Behandeling

Chirurgisch vrijmaken en herstellen van de knieslagader.

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

  • Bepalen van de verhouding tussen de bovendruk in de onderbenen en de armen (enkel-arm-index) voor en na inspanning (looptest).
  • Duplex van de a.poplitea met de voet in actieve plantaire flexie.
  • Angiografie
    Bloedvaten in beeld brengen via röntgenfoto's en een ingespoten contrastvloeistof.
  • MR-angiografie (MRA)
    Combinatie van angiografie en MR-scan, waarbij via een MR-scan de bloedvaten in beeld worden gebracht. Meestal krijgt u een contrastvloeistof toegediend via een infuus om de bloedvaten zichtbaar te maken.

Meer informatie

Direct naar


Maak afspraak