Poortkatheter plaatsen

Port-à-cath
Katheter met reservoir die wordt ingeplant in een grote ader onder uw sleutelbeen. Bloedafnames en toedienen van medicatie verlopen vanaf dan via de poortkathter, waardoor pijnlijke prikken tot een minimum worden beperkt.

Bij veel prikken

Een poortkatheter wordt geplaatst als u voor uw behandeling veel geprikt moet worden.

De poortkatheter blijft voor de duur van uw behandeling ter plaatse.

Vlot en zonder pijn prikken

Prikken via de poortkatheter:

 • Is pijnloos.
 • Spaart oppervlakkig gelegen aders.
 • Verloopt vlotter, omdat er niet telkens gezocht moet worden naar een geschikte ader.

Plaatsen poortkatheter

Duur: 30 tot 60 minuten.

 • Onder plaatselijke verdoving in het chirurgisch dagcentrum of onder volledige verdoving bij kinderen via gewone opname.
 • Via insnijding plaatst de chirurg de poortkatheter onder uw huid, ter hoogte van de borstkas.
 • Na de ingreep hebt u 1 of 2 dunne littekens van 1 à 4 cm.
Onderhuidse poortkatheter

Soms blijft er een welving van de huid zichtbaar boven de poortkatheter. Die is zo klein dat ze nauwelijks zichtbaar is als u kleding draagt.

Nazorg

Pijnstilling

Pijn of een ongemakkelijk gevoel ter hoogte van de katheter zijn normaal. U mag hiervoor een pijnstiller nemen op basis van paracetamol.

Wel: paracetamol Niet: acetylsalicylzuur
Dolpron Aspirine
Dafalgan AspegicAspro
Perdolan Mono Perdolan Compositum

Rust en beweging

Vermijd de eerste 4 weken:

 • Belasting van arm en schouder aan de kant waar de poort geplaatst is.
 • Bruuske, zware en herhaaldelijke kleine bewegingen van de arm.

Wondzorg

 • Er wordt een verband aangebracht op de wonde.
 • Het verband absorbeert wat vochtlekkage van de insnede.
 • U mag met het verband douchen.
 • Na 10 tot 14 dagen worden de hechtingdraadjes verwijderd. Dit kan bij uw huisarts of in het ziekenhuis.

Wondverzorging is niet meer nodig zodra de insnijdingen geheeld en volledig gedroogd zijn.

Brochures

Laatste aanpassing: 8 september 2021