De behandeling van de ziekte maakt het noodzakelijk dat de bloedbaan van de patiënt veelvuldig aangeprikt wordt. Daarvoor is een poortkatheter het meest geschikt: deze katheter blijft ter plaatse voor de volledige duur van uw behandeling. Lees meer over de poortkatheter.

Brochure details