Ringdosimeters

Meten de vingerdosis Hp(0.07). De meters zijn voorzien van een TLD-100 kristal van het type Harshaw DXT-RAD.

Dit type is geschikt voor het meten van fotonenstraling en van hoogenergetische bètastraling (Emax ≥ 900 keV). Voor bètastraling met lagere energie vertonen de dosimeters een onderrespons omwille van de beperkte indringdiepte van de straling in het TLD-kristal. Dit geldt ook, zij het in mindere mate, voor de dosiskaarten met 2 elementen en die met 4 elementen.

Toepassingsgebied zoals bepaald in de erkenning

Dosimetriesysteem: HARSHAW RING DOSIMETER DXT-RAD TLD-100 + HARSHAW 6600 Plus reader

  • Bepaalde grootheden: Hp(0.07)
    • Types straling: Fotonen (X, γ),
    • Energiebereik: 12 keV - 1,25 MeV
  • Types straling: Betas
    • Energiebereik: 900 keV - 2,280 MeV (uitgedrukt in Emax)
  • Dosisbereik: 0,15 mSv - 1 Sv
  • Lichaamsdeel: extremiteiten
Laatste aanpassing: 5 januari 2023