2-elementen dosimeters

Meten de totale lichaamsdosis t.g.v. fotonenstraling (X- en gammastraling) en bètastraling. De kaarten zijn voorzien van 2 thermoluminescente kristallen (TLD's) van het type Harshaw TLD100 (LiF:Mg,Ti met een natuurlijke verhouding van 7Li/6Li atomen).

De houders bevatten de correcte filters voor meting van het personendosisequivalent Hp(10) en Hp(0.07).

Toepassingsgebied zoals bepaald in de erkenning

Dosimetriesysteem: HARSHAW TLD 8814 - 2 elements - 0110 + HARSHAW 6600 Plus reader

 • Bepaalde grootheden: Hp(10)
  • Types straling: Fotonen (X, γ)
  • Energiebereik: 20 keV - 1,25 MeV
 • Bepaalde grootheden: Hp(0.07)
  • Types straling: Betas
  • Energiebereik: 750 keV - 2,280 MeV (uitgedrukt in Emax)
 • Dosisbereik: 0,05 mSv - 1 Sv
 • Lichaamsdeel: totaal lichaam
Laatste aanpassing: 5 januari 2023