Veertigdagentijd

Tijdens de veertigdagentijd, neemt men 40dagen de tijd om zich voor te bereiden op Pasen. Gelovigen proberen zo de essentie op het spoor te komen. Door bewust te proberen onthechten, gaan ze op zoek naar wat er in relatie tot zichzelf, anderen en God écht toe doet.

Wat moet er zeker bijgehouden worden in mijn leven? Welke zaken gooi ik beter overboord?

Deze ‘opruimactie’ kan op verschillende manieren gebeuren. Sommigen kiezen ervoor om tijdens de vasten letterlijk te onthechten door minder (vlees) te eten of deze periode geen alcohol te drinken (Tournée Minérale).  Anderen staan eerder heel bewust stil bij het leven doorheen meditatie en/of gebed en de reflectie die hieruit voortvloeit. Door naar binnen te keren, ontdekken ze wat er allemaal speelt en kunnen ze onderscheiden wat hun te doen staat.

We bieden enkele gedichten en teksten aan ter inspiratie voor deze 40dagentijd.

De lente wordt geboren
uit de winter
Alles wat leeft
heeft immers nood aan inkeer
aan verstilling
om diepe kracht te vinden
en om zich
te keren naar het licht.

Niets anders is het
voor een mens
Er is een tijd
van omzien en bezinnen.
Van ombuigen
wat krom groeit
en van ruimte scheppen
voor een ademgevend
nieuw begin.
 

Kris Gelaude

Soberheid

is uit de kringloop van veelheid stappen,
waarin een mens elke dag gedwongen wordt:
je moet veel hebben
zegt het grote Nooit Genoeg.
je moet veel doen
want aan je prestaties wordt je gemeten
je moet veel zijn

Het vele dat we moeten
verdeelt ons
jaagt ons op
en maakt ons angstig
zolang we het nog niet hebben
zolang we het nog niet presteren
zolang we nog niet zijn
wat we zouden moeten of willen zijn.

Soberheid is eenheid vinden in jezelf
zien wat echt belangrijk is en wat bijzaak,
wat doel is en wat middel,
en je hart zetten op dat ene belangrijke…

Sober is niet somber.
Het is content zijn met jezelf.
Het bevrijdt van zoveel wat moet,
het brengt je thuis bij jezelf,
het verbindt je met elkaar.

Soberheid is levenskunst

Vastnemen, vasthouden, vastklampen

Vastnemen, vasthouden, vastklampen,
Vaststaan, vastlopen, vastrijden
Vasthechten, vastspelden, vastspijkeren.
Onze taal is rijk om aan te tonden
Hoe wij in allerlei situaties
Erin slagen om mens en wereld
Aan ons denken en doen vast te binden

Vastentijd
Is die tijd nemen om houdingen
Die krampachtig zijn geworden
Wat te lossen.

Vastentijd
Is die houdingen zuurstof geven
Om zich aan te passen aan
Nieuwe wijzen van samen leven.

Vastentijd
Is 40 dagen lang
Laten horen, zien en voelen
Dat loslaten bevrijdend kan zijn

Antoon Vandeputte

40 dagen tijd

40 dagen tijd
om het verdorde weg te hakken
te wieden, te wroeten, te ploegen
te spitten
diep en dieper te spitten.

Aarde omwoelen
lucht
water
vuur
geven aan de aarde,
de aarde van je leven.

40 dagen werktijd
om zo te kunnen zaaien en planten
en opnieuw te groeien,
je te wortelen
in vaste, goede bodem
diep in de aarde
hoog in de hemel.

Kathleen Boedt

Laatste aanpassing: 13 februari 2024