Wie zijn de pastores en wat doen ze?

In de pastorale dienst werken vrouwen en mannen, leken en priesters samen.